Klimaatplannen

WAT

Het klimaatplan van de stad Oudenaarde omvat 3 plannen met concrete acties die samen richting geven aan het energie- en klimaatbeleid van de stad:

  1. een adaptatieplan > hoe de stad wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering? (afgewerkt)
  2. een mitigatieplan > hoe de uitstoot van C02 met 40 % te reduceren tegen 2030 om de opwarming van de aarde te helpen beperken tot 2° Celsius? (in opmaak)
  3. een hemelwaterplan > hoe duurzamer omgaan met hemelwater zoals regen- en dooiwater, sneeuw, hagel en dauw? (afgewerkt)
     

BUDGET

Oudenaarde maakt jaarlijks 260.000 euro vrij voor klimaat- en energieacties. Dat budget wordt onder meer geïnvesteerd in zonnepanelen, duurzame (deel)wagens, en de energetische renovatie of energiezuinige nieuwbouw van stadsgebouwen.

Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact in oktober 2021, kan de stad voor de realisatie van haar acties vanaf 2022 rekenen op extra middelen vanuit de Vlaamse overheid. Het gaat om minstens 110.000 euro co-financiering.

 

DOE JE MEE?

Subsidies

Alleen samen kunnen we een klimaatvriendelijk Oudenaarde realiseren. Heb jij een goed idee of wil je graag een duurzame investering maken die past binnen het klimaatplan? Het stadsbestuur voorziet alvast een financiële ondersteuning voor:

Contact

Wil je graag ook jouw initiatief kenbaar maken of heb je suggesties, vragen of opmerkingen?
Contacteer de milieudienst via 055 33 51 60 of milieu@oudenaarde.be.