Hemelwaterplan

WAT

  • Het hemelwaterplan is een van de 3 klimaatplannen van Oudenaarde.
  • Het plan heet voluit 'hemelwater- en droogteplan' en omvat 79 concrete acties, waaronder veel onthardingsprojecten.
  • Met haar analyse en concrete actiepunten zal het hemelwaterplan de stad helpen om duurzamer om te springen met hemelwater (van regen- tot dauwwater). 
     

STATUS

Dit plan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 31/01/2022. Een samenvatting kan je onderaan deze pagina nalezen. 
 

INHOUD

Onze stad telt een aantal watergevoelige zones, zoals bijvoorbeeld de omgeving van de Maarkebeek. In het verleden kampten we bij hevige buien vaak met ernstige wateroverlast. Daarom laten we door Aquafin een visie opmaken voor een integrale aanpak van de water- en droogteproblemen in Oudenaarde.

Slim omgaan met water staat daarin centraal. Dat betekent dat er maximaal zal ingezet worden op infiltratie in de bodem. Waar dat niet mogelijk is, wordt gekeken waar het water tijdelijk kan gebufferd worden en pas in laatste instantie zal het vertraagd afgevoerd worden naar een waterloop. Voor de Maarkebeek wordt uiteraard ook het bestaande riviercontract meegenomen in de studie.

De beste oplossing voor wateroverlast én droogte, is ruimte geven aan water. De vele vierkante meters verharde oppervlakte verhinderen namelijk dat het regenwater in de grond kan dringen. Op die manier verdroogt de bodem. Bovendien kan er op bepaalde locaties stroomafwaarts wateroverlast ontstaan doordat grote hoeveelheden water te snel worden afgevoerd via de riolering en op één punt samenkomen.

Het hemelwaterplan zal niet enkel maatregelen bevatten voor de huidige toestand, ze zet ook de bakens uit voor nieuwe projecten. Als stad geven we natuurlijk zelf het goede voorbeeld maar we rekenen ook op onze inwoners om het water de ruimte te geven die het nodig heeft. Denk daarbij aan de scheiding van regen- en afvalwater op privaat domein bij rioleringswerken.

 

Doe je mee?