Wegwerkzaamheden

09/11/2020 tot 18/11/2020

Vanaf 09/11/2020, 7u, worden er werken opgestart in de Kortrijkstraat / Beverestraat (deel tss Kortrijkstraat en Gentstraat) / Deinzestraat (deel tss Kortrijkstraat en Doornikse Heerweg).

Hierbij wordt in de Kortrijkstraat de bestaande asfaltlaag afgefreesd, de deksels op hoogte gebracht of vernieuwd en finaal nieuwe asfalt aangebracht. In de voornoemde delen van de Bevere- en Deinzestraat worden de deksels op hoogte gebracht of vernieuwd.

Gedurende de duur van de werken zal de werfzone afgesloten zijn voor alle verkeer.
Bewoners kunnen hun eigendom op eigen risico met de wagen bereiken, maar kunnen niet parkeren binnen de werfzone. 
Het aanbrengen van de nieuwe asfalt is, zonder onvoorziene omstandigheden, voorzien op 16 en 17/11/20. Op deze dagen is de werfzone voor niemand toegankelijk, ook niet voor bewoners.

Bij normale weersomstandigheden zullen de werken afgerond zijn op 18/11/20.

 

09/11/2020 tot 07/12/2020

Op maandag 9/11 starten werken in de Heurnestraat.

De werkzaamheden betreffen het uitbreken van de betonnen rijweg, plaatsen van nieuwe fundering en terugplaatsen van asfaltverharding. De werken starten ter hoogte van huisnummer 44 en lopen tot en met het kruispunt met “Grimbergen”.

We starten de werken aan huisnummer 44. De bewoners van de Textielstraat kunnen uitrijden richting kruispunt Grimbergen, indien de werken over textielstraat zijn gepasseerd kunnen de bewoners uitrijden richting centrum. De mensen van de andere aangrenzende straten verzoeken wij om de uitrit op Heurnestraat niet te gebruiken.

Einde van de werken staat gepland eind november / begin december. Deze datum houdt geen rekening met onvoorziene werken en de weersomstandigheden.

s’ Avonds (na 19u) en in het weekend kunnen bewoners hun woning met de wagen bereiken. Te voet of met de fiets is de woning ook overdag bereikbaar via het voetpad.

15/06/2020

Weg- en rioleringswerken in de cluster ‘Broeke’ te Mater (Boskant, Kleistraat, Opstalle, Bronstraat, ’t Jolleveld, Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruitersstraat en Kloosterweg).

De aannemer legt hier een gescheiden rioleringsstelsel aan: voor het afvalwater komt er een afvalwaterleiding, voor het hemelwater wordt het bestaande grachtenstelsel zoveel mogelijk behouden en geherprofileerd (waar er geen grachten zijn, voorzien we een hemelwaterleiding). Ook de leidingen op het privaat domein langsheen het tracé zullen worden afgekoppeld en op het gescheiden rioleringsstelsel aangesloten. Het doel van het project is om de omliggende waterlopen te saneren en de bovengenoemde straten aan te sluiten op het zuiveringsstation van Oudenaarde. Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 325 werkdagen, kostprijs wordt op 3,3 miljoen euro geraamd (inclusief BTW).

23/09/2019

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met het water. Ze bouwen installaties om rioolwater te zuiveren, vernieuwen bestaande riolen en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken.

Ook in Oudenaarde start Aquafin binnenkort met een groot project: vanaf maandag 23 september gaat Aquafin samen met de stad Oudenaarde aan de slag om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.

 

Waarom dit project?

In het centrum van Oudenaarde wordt nu nog een oude koker van de Rietgracht als riolering gebruikt. Dit project heeft tot doel een riool voor afvalwater in de bestaande koker te monteren, zodat de koker zélf als regenwaterleiding kan gebruikt worden. Zo wordt een centrale regenwaterafvoer gecreëerd waar al het hemelwater van het centrum in wordt verzameld om uiteindelijk in de Schelde uit te vloeien.

 

Fasering

De werken starten dus op maandag 23 september 2019 en zullen in totaal ongeveer 16 maanden duren.
Er zal gefaseerd gewerkt worden in de Rode Los, Binneneindries, Blekerijstraat, Ververijstraat, Gobelinstraat, Jacob Lacopsstraat, Gevaertsdreef, Verdurestraat, Hofstraat, Tacambaroplein, Prins Leopoldstraat, Galgestraat, Groenstraat, Sint-Jozefsplein, Fortstraat, Stationsstraat, Beverestraat en Neringstraat .

Het werken in verschillende fasen gebeurt om de hinder zo veel mogelijk te beperken en de duur van de werken zo kort mogelijk te houden.

Een gedetailleerd overzicht van de verschillende fasen en kan je terugvinden op de website van Aquafin

Voordat de rioleringswerken in de straat kunnen beginnen, voeren de nutsbedrijven (Farys, Fluvius, Telenet, Belgacom, …) aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze aanpassingswerken zijn al gestart.

Opgelet: De planning van de werken is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

 

Informatie:

Op de website van Aquafin lees je steeds het meest recente nieuws.

Hier kan je ook intekenen op de digitale nieuwsbrief. Zo krijg je regelmatig actuele informatie over de werken in jouw mailbox.

Wil je liever via WhatsApp geïnformeerd worden? Geen probleem! Stuur het projectnummer 22812 naar 0474 56 39 12  en je ontvangt regelmatige updates. (Let wel: dit nummer dient enkel om via WhatsApp te communiceren, je kan er dus niet naar bellen!)

01/04/2019

Op 1 april startten de werken in de Robert De Preesterstraat. Bij deze werken wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. In het deel Landlos en Bellebroek wordt de rijweg vernieuwd en in de Robert De Preesterstraat (tussen de Nederenamestraat en de Puithoekstraat) wordt alle verharding van gevel tot gevel vervangen. Nieuwe voetpaden zullen worden aangelegd en op verschillende plaatsen worden er parkeerstroken voorzien. Bovendien worden er een aantal snelheidsremmende maatregelen aangebracht zoals asverschuivingen en wegversmallingen.

Tijdens de werken is er een omleiding voorzien via de Nederenamestraat, Oudstrijdersstraat, Reytstraat en omgekeerd.

Na de aanleg van de straat zal er een tonnagebeperking ingaan vanaf 3,5 ton in het deel Robert De Preesterstraat tussen de Nederenamestraat en de Hamstraat.

De werken worden uitgevoerd in zeven fases:

 • Fase 1: deel Landlos tussen Robert De Preesterstraat en Middelgracht
 • Fase 2: deel Bellebroek tussen Landlos en Middelgracht
 • Fase 3: Robert De Preesterstraat tussen Landlos en Hamstraat (tot nr. 5)
 • Fase 4: Robert De Preesterstraat tussen Hamstraat en Puithoekstraat
 • Fase 5: Robert De Preesterstraat van nr. 55 t.e.m. nr 69
 • Fase 6: Robert De Preesterstraat tussen Landlos en Nederenamestraatraat
 • Fase 7: Aanbrengen toplaag in asfalt in volledige Robert De Preesterstraat, deel Landlos, deel Hamstraat en deel Bellebroek

 

UPDATE: 28/04

De werken gaan ondanks de omstandigheden goed vooruit. In het deel tussen de Puithoekstraat en huisnummer 49, werd de onderlaag in asfalt en de fundering voor het voetpad en de parkeerstrook reeds aangelegd. De klinkerbestrating volgt later deze week. Langs de onpare kant kan het voetpad momenteel nog niet aangelegd worden omdat Farys hier nog een nieuwe drinkwaterleiding wenst aan te leggen (en omwille van de coronamaatregelen voert Farys momenteel enkel hoogdringende werken uit). Zodra deze werken door Farys zijn uitgevoerd, zal ook het voetpad langs de onpare kant aangelegd worden.

De aannemer start nu terug met de aanleg van de riolering en dit eerst in de zone tussen woningen nrs. 49 tot 75, en dan in de zone voor woningen 55 tot 69. Hierna volgen de huisaansluitingen en de aanleg van de wegenis.

__

 • Aannemer: Norré Behaegel, Koninklijke Baan 196, 8434 Westende
 • Kostprijs: € 1 906 426 (incl. btw)
 • Uitvoeringstermijn: 170 werkdagen
 • Contactpersoon: werftoezichter Wim Asselman (0495 44 40 88, Wim.Asselman@swecobelgium.be)