Wegwerkzaamheden

26/04/2021

In Molenkouter staat het vernieuwen van alle wegenis en het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel gepland.

Startdatum: 26 april 2021
Uitvoeringstermijn: 90 werkdagen
Globale kostprijs der werken: 550.291,15 euro (incl. BTW)

De wijk wordt heringericht als leefstraat waar maximaal wordt ingezet op ontharding. De rijweg wordt versmald naar ongeveer 4 m met plaatselijk verbredingen in grasdallen.  Er wordt op sommige plaatsen een asverschuiving of een versmalling voorzien om het verkeer af te remmen en de veiligheid te verhogen. Door minder verharding aan te leggen komt er ook ruimte vrij voor groenzones. In deze zones worden gras, lage beplanting en/of bomen aangeplant.

Daarnaast worden ook voldoende parkeerplaatsen voorzien. Hierbij is er voor gekozen om meer geclusterde parkeerzones aan te leggen en minder langsparkeren toe te laten.

We voeren alle verhardingen uit in waterdoorlatende materialen om de waterinfiltratie in de bodem te bevorderen. 

12/04/2021

In Klokkeveld staat het vernieuwen van alle wegenis en het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel gepland.

Startdatum: 12 april 2021
Uitvoeringstermijn: 90 werkdagen
Globale kostprijs der werken: 521.629,12 euro (incl. BTW)

De wijk wordt heringericht als leefstraat waar maximaal wordt ingezet op ontharding. We versmallen hiertoe de rijweg tot 3 meter en voeren enkelrichtingsverkeer in. Ook het aantal paden wordt beperkt waardoor er veel meer ruimte vrijkomt voor groene zones. Deze zones bestaan uit gras, beplanting of bomen. Toch blijven er ook nog steeds voldoende parkeerplaatsen behouden.

We voeren alle verhardingen uit in waterdoorlatende materialen om de waterinfiltratie in de bodem te bevorderen. 

12/04/2021 tot 14/05/2021

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op dinsdag 13 april met de herstellingswerken van de rotonde 'Bruwaan' in Oudenaarde. De aannemer herstelt de afwatering onder de rotonde. Om de hinder te beperken starten de werken in de verkeersluwere periode van de paasvakantie. De werken duren een maand en zullen midden mei klaar zijn.           

12/04/2021 tot 16/07/2021

Maandag 12 april start Aquafin met de vernieuwing van het rioleringsstelsel in de Serpentsstraat en de Nestor de Tiérestraat vanaf de Schoolstraat tot aan de Kapittelstraat. Tijdens deze werken zullen de Serpentsstraat en de Nestor de Tièrestraat afgesloten worden voor doorgaand verkeer.  Een omleiding wordt voorzien via de N60 en de Doornikse Heerweg. Plaatselijk verkeer tot aan de werfzone blijft mogelijk en fietsers en voetgangers hebben steeds doorgang.

In eerste instantie wordt de weg opgebroken en zullen de nutsmaatschappijen hun netten vernieuwen. Pas daarna wordt de riolering geplaatst en de wegenis opnieuw aangelegd. Aquafin verwacht dat deze werken een drietal maanden zullen duren en rond half juli klaar zullen zijn.

In een volgende fase wordt de bestaande collector langsheen de Bruwaan gerenoveerd. Deze verzamelleiding krijgt een nieuwe kunststoffen binnenbekleding. Met deze techniek zijn geen grondwerken nodig en wordt de hinder voor de omwonenden tot een minimum beperkt.

 

Meer info over de werken kan je HIER terugvinden.

 

 

01/03/2021

Als stad zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat ons oppervlakte- en grondwater een goede kwaliteit heeft. Zo voorzien wij onder andere stelselmatig aparte rioolleidingen voor regenwater en afvalwater op ons grondgebied, zoals nu ook in Mullem.
Hierdoor zal het afvalwater van een groot deel van Mullem (dat nu nog gewoon in de Stampkotbeek wordt geloosd), naar het zuiveringsstation kunnen afvloeien.

>> Alle informatie over dit project, lees je HIER <<
 

Wie vragen heeft omtrent dit project kan hiervoor onderstaande personen contacteren: 

Aannemer: NV Jozef Vanden Buverie
     Kim Hoedekie, werfleider: 0475 58 88 58 - kim.hoedekie@vandenbuverie.be

Studiebureau: Antea Belgium nv
     Han De Niet, projectleider: 0497 05 91 57 -  han.deniet@anteagroup.com 

Opdrachtgever: stad Oudenaarde
    Geert Vandriessche, toezichter: 055 33 51 85 – geert.vandriessche@oudenaarde.be
    Barbara De Schepper, projectingenieur: 055 33 51 37 – barbara.deschepper@oudenaarde.be  

22/02/2021 tot 31/08/2021

Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Wegen en Verkeer, maken we de koker van de Maarkebeek onder de N8 (Berchemweg) breder.
Zo kan er meer water richting de monding verderop in de Schelde stromen. Doel is overstromingen in de toekomst te voorkomen.

Eerder vonden reeds voorbereidende werken plaats en was beurtelings verkeer nog mogelijk. In deze fase moet de Berchemweg tot minstens half juli volledig onderbroken worden.​

15/06/2020

Weg- en rioleringswerken in de cluster ‘Broeke’ te Mater (Boskant, Kleistraat, Opstalle, Bronstraat, ’t Jolleveld, Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruitersstraat en Kloosterweg).

De aannemer legt hier een gescheiden rioleringsstelsel aan: voor het afvalwater komt er een afvalwaterleiding, voor het hemelwater wordt het bestaande grachtenstelsel zoveel mogelijk behouden en geherprofileerd (waar er geen grachten zijn, voorzien we een hemelwaterleiding). Ook de leidingen op het privaat domein langsheen het tracé zullen worden afgekoppeld en op het gescheiden rioleringsstelsel aangesloten. Het doel van het project is om de omliggende waterlopen te saneren en de bovengenoemde straten aan te sluiten op het zuiveringsstation van Oudenaarde. Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 325 werkdagen, kostprijs wordt op 3,3 miljoen euro geraamd (inclusief BTW).

23/09/2019

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met het water. Ze bouwen installaties om rioolwater te zuiveren, vernieuwen bestaande riolen en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken.

Ook in Oudenaarde is Aquafin sinds september 2020 aan de slag om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.

De werken zullen in totaal ongeveer 16 maanden duren.
Er zal gefaseerd gewerkt worden in de Rode Los, Binneneindries, Blekerijstraat, Ververijstraat, Gobelinstraat, Jacob Lacopsstraat, Gevaertsdreef, Verdurestraat, Hofstraat, Tacambaroplein, Prins Leopoldstraat, Galgestraat, Groenstraat, Sint-Jozefsplein, Fortstraat, Stationsstraat, Beverestraat en Neringstraat .

Het werken in verschillende fasen gebeurt om de hinder zo veel mogelijk te beperken en de duur van de werken zo kort mogelijk te houden.

Een gedetailleerd overzicht van de verschillende fasen en kan je terugvinden op de website van Aquafin