Wegwerkzaamheden

19/08/2019 tot 23/08/2019

Vanaf 19 augustus plant het Agentschap Wegen en Verkeer werken in de Leupegemstraat. Aangezien het schoolvakantie is, wordt de hinder op deze manier zoveel als mogelijk beperkt. De werken zullen gebeuren tussen de rotonde Leupegem/N60 en het kruispunt Aalststraat/Edelareberg (kruispunt zelf niet inbegrepen). Hierbij wordt de bestaande asfaltlaag 4 cm afgefreesd en komt er een nieuwe toplaag. Ook de riooldeksels worden vernieuwd.

Gedurende de werken zal de rijweg afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer. Er is een omleiding voorzien via N46 Aalststraat – N441 Oudstrijdersstraat– N60 en omgekeerd.  
Bij normale weersomstandigheden zullen de werken vermoedelijk één week duren.
De plaatselijke handelaars blijven bereikbaar vanaf de kant Edelareberg (behalve een korte periode tijdens de freeswerken en het asfalt gieten).

In diezelfde periode worden ook structurele herstellingswerken aan de ophaalbrug uitgevoerd. Deze zal dus van 19/08 t.e.m. 23/08 niet toegankelijk zijn voor alle verkeer.

Voor fietsers geldt een lokale omleiding. De bussen van De Lijn rijden met aangepaste route.

01/04/2019

Op 1 april starten de werken in de Robert De Preesterstraat. Bij deze werken wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. In het deel Landlos en Bellebroek wordt de rijweg vernieuwd en in de Robert De Preesterstraat (tussen de Nederenamestraat en de Puithoekstraat) wordt alle verharding van gevel tot gevel vervangen. Nieuwe voetpaden zullen worden aangelegd en op verschillende plaatsen worden er parkeerstroken voorzien. Bovendien worden er een aantal snelheidsremmende maatregelen aangebracht zoals asverschuivingen en wegversmallingen.

Tijdens de werken is er een omleiding voorzien via de Nederenamestraat, Oudstrijdersstraat, Reytstraat en omgekeerd.

Na de aanleg van de straat zal er een tonnagebeperking ingaan vanaf 3,5 ton in het deel Robert De Preesterstraat tussen de Nederenamestraat en de Hamstraat.

De werken worden uitgevoerd in zeven fases:

  • Fase 1: deel Landlos tussen Robert De Preesterstraat en Middelgracht
  • Fase 2: deel Bellebroek tussen Landlos en Middelgracht
  • Fase 3: Robert De Preesterstraat tussen Landlos en Hamstraat (tot nr. 5)
  • Fase 4: Robert De Preesterstraat tussen Hamstraat en Puithoekstraat
  • Fase 5: Robert De Preesterstraat van nr. 55 t.e.m. nr 69
  • Fase 6: Robert De Preesterstraat tussen Landlos en Nederenamestraatraat
  • Fase 7: Aanbrengen toplaag in asfalt in volledige Robert De Preesterstraat, deel Landlos, deel Hamstraat en deel Bellebroek
04/02/2019

In de Burgschelde (tussen Lappersfort en De Woeker) vernieuwen we vanaf 4 februari het voetpad aan de kant van de even huisnummers. Voetgangers kunnen het voetpad aan de overkant van de straat gebruiken en ook fietsers kunnen door. De toegang voor gemotoriseerd verkeer wordt beperkt tot plaatselijk verkeer; omrijden kan eenvoudig via Lappersfort en Einestraat.

04/02/2019

Vanaf 04/02/2019 starten grote verbouwingswerken aan het vroegere hotel De Rantere in de Jan Zonder Vreeslaan.

Om de doorstroming op de drukke Margaretha van Parmastraat te garanderen, zal de aannemer de werfinrichting voorzien in de Jan Zonder Vreeslaan.  Hierdoor zal de Jan Zonder Vreeslaan voor de duurtijd van de werken volledig afgesloten zijn. Het plaatselijk verkeer voor de Jan Zonder Vreeslaan en Achterburg zal omgeleid worden via de Kasteelstraat, waar tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten wordt voor plaatselijk verkeer. Ander verkeer is niet toegelaten.

Aan de even kant van de huisnummers in de Kasteelstraat geldt een parkeerverbod gedurende de ganse periode om verkeer in de twee richtingen mogelijk te maken. Parkeeralternatieven zijn de parkeerplaatsen langs de Margaretha van Parmastraat en de Ham.

De Jan Zonder Vreeslaan zal nog tot eind december 2019 afgesloten zijn.