Wegwerkzaamheden

15/09/2018

De herinrichting van het St. Jozefsplein (met de Terkerkenlaan, Gelukstede en Galgenstraat) werd reeds gepland in de vorige legislatuur. Een subsidiedossier voor de riolering werd ingediend bij de VMM maar raakte pas in 2017 goedgekeurd. Het ontwerp hiervan zal dit jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd, de start van de werken is voorzien in 2019.

Voorafgaand aan deze belangrijke werken zal de Broekstraat (deel tussen Dijkstraat en Gelukstede) worden vernieuwd, dit om te vermijden dat er te grote debieten gemengd rioolwater zouden aansluiten op het nog aan te leggen rioolstelsel van het St. Jozefsplein.

De “weg- en rioleringswerken in de Broekstraat – fase 1: Dijkstraat tot Gelukstede”  starten half september 2018.
 

 • Aannemer : NV Vindevogel, Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruishoutem;
 • Kostprijs : 1.130.369,68 EUR excl btw;
 • Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen;
 • Leidend Ambtenaar : ing. Karolien Gabriel
03/09/2018
 • aannemer : BVBA Norré-Behaegel, Nieuwpoortlaan 80 te 8434 Westende;
 • kostprijs : 87.534,50 EUR excl btw;
 • uitvoeringstermijn : 15 werkdagen;
 • leidend ambtenaar : ing. Cathy Clarys.
20/08/2018
 • aannemer : NV Wannijn, Buissestraat 36 te 9690 Kluisbergen;
 • kostprijs : 69.488,40 EUR excl btw;
 • uitvoeringstermijn : 15 werkdagen;
 • leidend ambtenaar : ing. Cathy Clarys.
28/05/2018

De heraanleg van Einestraat en Lappersfort start op maandag 28 mei.
Wegolegging voorzien via Nederstraat - Wijngaardstraat - Achter De Wacht.
Tijdens Fase 1 (28/05 > 18/06) zal het éénrichtingsverkeer in gedeelte van Markt tot Lappersfort opgeheven worden en kan je de Einestraat zowel in- als uitrijden via Markt.

OPGELET: op 23 en 24 mei worden voorbereidende werken aan de nutsleidingen uitgevoerd en is de Einestraat  afgesloten. Wegolegging voorzien via Nederstraat - Wijngaardstraat - Achter De Wacht.

 • Aannemer:  BVBA Cochuyt – De Smet, Krommewege 39 te 9990 Maldegem
 • Kostprijs der werken:  326.729,30 EUR excl btw
 • uitvoeringstermijn:  35 werkdagen

Voor verdere vragen/inlichtingen kan u terecht bij de leidend ambtenaar ing. Karolien Gabriel (tel 055 33 51 72 – Karolien.gabriel@oudenaarde.be).

12/04/2018

Het vernieuwen van cementbetonverhardingen in de Reytstraat, aansluitend Ruibroekstraat, Loweg & Steenbergstraat start op donderdag 12 april.

 • Reytstraat: vernieuwen van 2 naast elkaar liggende cementbetonplaten: er zal telkens 1 rijstrook berijdbaar zijn, dus weinig hinder
 • Ruibroekstraat: vernieuwen van betonvakken thv huisnr. 1 en 2: doorgaand verkeer zal niet mogelijk zijn maar de bewoners zullen wel via een omleiding aan hun woningen kunnen
 • Loweg: vernieuwen van 1 betonvak (tijdelijk geen doorgang door stuk van straat)
 • Steenbergstraat: vernieuwen van 4 vakken (doorgang blijft mogelijk)

Meer info bij de verantwoordelijk ingenieur (Cathy.Clarys@oudenaarde.be - 055 33 51 58)

05/03/2018

Op 5 maart starten werken in de Pater Ruyffelaertstraat. Doel van de werken:

 • Verbeteren bereikbaarheid bedrijven door het deel van de straat vanaf de N60 tot KWIK Eine te verbreden van 3m tot 6m
 • Aanleg gescheiden riolering
 • Conform het mobiliteitsplan en om sluikverkeer te vermijden worden thv KWIK Eine afsluitpaaltjes geplaatst

De globale kostprijs wordt geraamd op € 319.099,23 (incl. BTW) en de uitvoeringstermijn op 30 dagen.

Aannemer:
Jozef Vanden Buverie & Co
Spildoornstraat 16
8792 Desselgem

Eind januari starten Farys, Proximus en Telenet, voorafgaand aan de eigenlijke werken, met het vervangen van enkele nutsleidingen.

MEER INFO:

08/01/2018

Op 8 januari 2018 starten de werken ter hoogte van Kerkgate en Bronstraat. Deze werken gebeuren in opdracht van Aquafin (een klein gedeelte wordt gefinancierd door de stad Oudenaarde).
Aangewezen aannemer is Aclagro NV
Meer info over de werken is binnenkort te vinden op de website www.aquafin.be