Openbare onderzoeken

 • HEUFKEN - Rekkemstraat - omgevingsvergunning - Ter inzage van 15/2/2023 t/m 16/3/23

 • Brouwerij Roman - Hauwaart - omgevingsvergunning - ter inzage van 17/2/23 t/m 18/3/23

 • Stadsbestuur Oudenaarde - Groenstraat - Sint-Jozefsplein - Terkerkenlaan - Gelukstede - omgevingsvergunning - ter inzage van 17/2/23 t/m 18/3/23

 • Vaskon/Allhydro - Martijn van Torhoutstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 24/2/23 t/m 25/3/23

 • Melis - Dries ter Biest - omgevingsvergunning - ter inzage van 1/3/23 t/m 30/3/23

 • Vander Stuyft - Katteberg - omgevingsvergunning - ter inzage van 6/3/23 t/m 4/4/23

 • Steffinvest - Kouterstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 6/3/23 t/m 4/4/23

 • De Jonghe - Generaal Merchiersstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 6/3/23 t/m 4/4/23

 • GRUP Rond Ronse - ter inzage van 10/3/23 t/m 8/5/23

 • Noppe-De Temmerman - Boembeekstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 8/03/23 t/m 6/04/23

 • Vanmaercke - Nestor de Tièrestraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 13/3/23 t/m 11/4/23

 • Bekal Invest - Nederenamestraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 15/3/23 t/m 13/4/23

 • Vlaamse maatschappij sociaal wonen - Weversstraat/Schoolstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 21/3/23 t/m 19/4/23

 • Onteigening N46 - definitief onteigeningsbesluit 

Oudenaarde en Zwalm: krachtens het besluit van 16 januari 2023 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken, de onteigeningsplannen definitief vastgesteld voor de realisatie van de innemingen, nodig voor de aanleg van fietspaden, veiligheidsstroken en riolering langs gewestweg N46 op het grondgebied van Oudenaarde en Zwalm. Voor deze onteigeningen zijn de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 van toepassing.
Tegen het genoemde definitieve onteigeningsbesluit van 16 januari 2023 kan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 45 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van Vergunningsbetwistingen worden toegestuurd.

Documenten: Verslag openbaar onderzoek, projectnota, projectnota bijlage 1, projectnota bijlage 2.1, projectnota bijlage 2.2, projectnota 3, onteigeningsbesluit 1M3D8HG 10593603onteigeningsbesluit 1M3D8HG 10593703, onteigeningsbesluit 1M3D8HG 10593803, onteigeningsbesluit 1M3D8HG 10593903, onteigeningsbesluit 1M3D8HG 10594003 en onteigeningsbesluit 1M3D8HG 10594103