Mitigatieplan

WAT

  • Het mitigatieplan maakt deel uit van de 3 klimaatplannen van Oudenaarde.
  • Het mitigatieplan spitst zich toe op acties die de oorzaak van de klimaatverandering aanpakken, voornamelijk CO2-reductie.
  • De hoge CO2 in de lucht is voornamelijk te wijten aan de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en gas.
  • In 2015 al engageerde de stad zich als een van de eerste Oost-Vlaamse gemeenten om haar CO2-uitstoot tegen 2020 met 20 % te verminderen tegenover 2011. Daarvoor stelde ze een eerste klimaatplan op, waarop dit mitigatieplan verder bouwt.
  • Het stadsbestuur wil een versnelling hoger schakelen: samen met jullie – alle inwoners, handelaars, landbouwers, scholen, … – streven we in Oudenaarde naar 40 % minder CO2-uitstoot tegen 2030.

 

STATUS

Dit plan is nog in opmaak. Van zodra het plan is afgewerkt, zal je het onderaan deze pagina kunnen raadplegen.

 

DOE JE MEE?

Heb je ideeën of projecten om Oudenaarde duurzamer te maken? Stad Oudenaarde juicht dit toe! Alleen samen kunnen we een klimaatvriendelijk Oudenaarde realiseren. Het stadsbestuur voorziet alvast een financiële ondersteuning voor: