Adaptatieplan

WAT

 • Het adaptatieplan is een van de 3 klimaatplannen van Oudenaarde.
 • Het spitst zich toe op acties om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden.
 • Uit een risico-analyse van de Provincie Oost-Vlaanderen blijkt duidelijk dat ook onze stad zich moet wapenen tegen klimaatproblemen zoals wateroverlast, droogte en hittestress.
 • Met de opmaak van het nieuwe adaptatieplan worden concrete acties en maatregelen gedefinieerd om zulke gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen begeleidde het proces waaraan meerdere stadsdiensten deelnamen, zoals Milieu, Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Welzijn.

 

STATUS

Dit plan werd in december 2021 goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. Je kan het plan onderaan deze pagina inkijken.

 

KERNTHEMA’S OUDENAARDE

 • Meer ruimte voor water
 • Effecten van droogte en verdroging mitigeren
 • Beperken van hittestress en zorgen voor verkoeling
 • Een sterk groenblauw netwerk voor een klimaatbestendige stad
 • Hoe? Dat lees je in het adaptatieplan >
   

DOE JE MEE?

Heb je ideeën of projecten om Oudenaarde duurzamer te maken? Stad Oudenaarde juicht dit toe! Alleen samen kunnen we een klimaatvriendelijk Oudenaarde realiseren. Het stadsbestuur voorziet alvast een financiële ondersteuning voor: