Disclaimer

Door deze site te gebruiken, wordt u geacht zonder enig voorbehoud en zonder enige beperking met deze gebruiksvoorwaarden in te stemmen. Uw toegang tot deze website is daarom onderhevig aan deze voorwaarden en aan de wetgeving terzake.

De Stad Oudenaarde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of uitzonderlijke schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor elke vorm van schade of verlies door een computervirus of door het vertrouwen dat u stelt in de informatie verkregen op site.
De informatie op onze websites wordt u ter informatieve titel verstrekt en is niet wettelijk bindend. Hoewel deze sites met de grootste zorg worden samengesteld, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de correctheid, volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie. De Stad Oudenaarde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site.
U mag de informatie, tekst of afbeeldingen op deze website enkel aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.