Nieuws

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 4 november met herstellingswerken op de N8 tussen Oudenaarde en Kluisbergen. De  aannemer vervangt er enkele betonplaten om het rijcomfort te verbeteren. Het verkeer richting Kluisbergen kan de werfzone passeren, het verkeer richting Oudenaarde moet omrijden. De werken duren ongeveer een maand (de timing is afhankelijk van het weer).

Fietsers ondervinden geen hinder. Ook het verkeer op de N8 richting Kluisbergen rijdt langs de werfzone. Het verkeer van Kluisbergen richting Oudenaarde rijdt om via de rotonde 'Kerkhove', de Oudenaardsesteenweg (N435) en de Minderbroederstraat, de N60 en de rotonde in Leupegem.

Vanaf maandag 14 oktober krijgt de shuttlebus in het stadscentrum vijf extra haltes.

Naast de bestaande haltes aan het Sociaal Huis, het AZ Oudenaarde en de markt zal de shuttle voortaan ook stoppen aan de ophaalbrug, De Woeker, de volkstuintjes, het station en het Tacambaroplein. 

Volg een opleiding reanimeren en defibrilleren en maak van Oudenaarde een hartveilige stad.

De Provincie werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. 

Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar; de Provincie volgt een lange procedure zodat ze de juiste, goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren ze op onderzoek en overleg.
Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. Van 16 september tot en met 14 november 2019 kan je het voorbereidend werk bekijken en jouw suggesties geven tijdens de raadpleging van de conceptnota. Deze conceptnota ligt ook ter inzage aan het Omgevingsloket in het Administratief Centrum Maagdendale.

Ga eens door je kasten en schuiven, verzamel je klein elektro dat je niet meer gebruikt en breng het vóór zaterdag 19 oktober naar het containerpark of naar een Recupel-inzamelpunt. 

Door klein elektro in te leveren kunnen we niet alleen kostbare grondstoffen recycleren maar brengen we ook geld op voor Rode Neuzen Dag. Hoe meer klein elektro wordt verzameld voor 19 oktober, hoe meer geld Recupel schenkt aan Rode Neuzen Dag. 

GEZOCHT: uitbaters ’t Sportkot

kandidaturen concessie tot 14/11

Vanaf 1 januari 2020 en dit tot 30 april 2025 wordt de uitbating van de sporthal, met inbegrip van de cafetaria, ’t Sportkot, gelegen op het Sompelplein 39b te Oudenaarde (Leupegem) in concessie gegeven.

Ben jij geïnteresseerd in deze uitbating?

Bezorg dan jouw schriftelijke kandidaatstelling ten laatste op 14 november a.s. om 11.00 aan het college van burgemeester en schepenen, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde.
De kandidaat dient aan te tonen dat zij of hij minstens twee jaar ervaring heeft in het exploiteren van faciliteiten in de vrijetijdssector en legt ook een plan van aanpak van de uitbating voor.

Voor bijkomende info: infrastructuur@oudenaarde.be.

Het zijn drukke dagen voor de landbouwers. Logisch, want het is oogsttijd. Dat wil zeggen dat er heel wat landbouwmachines op de weg zijn en bij regenweer zorgt dat soms voor wat modder waardoor er slipgevaar kan ontstaan.

De stad wil daarom op vraag van landbouwers verkeersborden ter beschikking stellen om op bepaalde plaatsen autobestuurders erop attent te maken dat er slipgevaar is. Deze borden kunnen worden afgehaald in de Paalstraat. Neem vooraf contact op via 055 31 11 37 (tussen 8 - 12 uur en 12.30 - 16.30 uur).

Ontdubbeling Rietgracht

Groot project scheiding afvalwater

Vanaf maandag 23 september starten we samen met Aquafin een groot project om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.

In het centrum van Oudenaarde wordt nu nog een oude koker van de Rietgracht als riolering gebruikt. Dankzij dit project zal een riool voor afvalwater in de bestaande koker gemonteerd worden, zodat de koker zélf als regenwaterleiding kan dienen. Zo creëren we een centrale regenwaterafvoer die al het hemelwater uit het centrum verzamelt en naar de Schelde voert.  

MEER INFO

Elke stad of gemeente moet keuzes maken op het gebied van openbare verlichting. De klemtoon ligt daarbij op een energie- en kostenefficiënt beleid waarbij echter ook veel aandacht gaat naar andere factoren zoals bijvoorbeeld veiligheid.

Het basisprincipe is eenvoudig:

  • binnen het kleinstedelijk gebied(*) dimmen we de openbare verlichting tussen 23 en 6 uur.
  • In het buitengebied wordt de verlichting op de ontsluitingswegen tussen de verschillende deelgemeenten gedimd en in de overige straten gedoofd, telkens ook van 23 tot 6 uur.

MEER INFO...

Fiets jij graag in Oudenaarde? Verdienen we de titel van Fietsgemeente/-stad 2020?

Vul dan zeker de fietsenquête in en help Oudenaarde aan deze prestigieuze titel en een mooie geldprijs om de fietsinfrastructuur nog te verbeteren.

Als fietser geef je je mening over de beleving, infrastructuur en communicatie. Begin volgend jaar worden de 9 genomineerden bekend gemaakt in het Nieuwsblad. Een externe jury zal dan ter plaatse gaan en de genomineerde gemeenten onderzoeken. De uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt op het Fietscongres op 26 mei 2020. Deze verkiezing is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in samenwerking met de Fietsersbond en Het Nieuwsblad. Vul de enquête in enkele minuten in op fietsgemeente.be!

Ombouw rotonde Bruwaan N60

Start op 23 september

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 23 september met de ombouw van de rotonde op de N60 t.h.v. De Bruwaan (Samsonite). 

De rotonde krijgt een extra rijstrook, er komen vrijliggende fietspaden en het asfalt wordt vernieuwd vanaf de rotonde tot net voor de brug over de Deinzestraat (N459). De werken duren van 23 september tot december 2019, met voorbereidende werken vanaf 02 september. Deze timing is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Er wordt in twee grote fases, per weghelft, gewerkt. Hierdoor wordt de hinder voor het verkeer en de fietsers zoveel mogelijk beperkt.

Meer informatie vind je HIER.

WinkelHier

Koop bewust bij ondernemers van hier

Met de campagne 'Winkelhier' wil UNIZO de lokale ondernemers en economie sterker maken door consumenten op te roepen om bewust(er) lokaal te kopen. Want van Winkelhieren wordt het hele land beter!