Nieuws

Op maandag 21 mei (Pinkstermaandag) zijn het Administratief Centrum en de meeste andere stadsdiensten gesloten.

Stad Oudenaarde werft aan!

Verschillende openstaande vacatures

Zin in een nieuwe uitdaging bij een dynamisch stadsbestuur?
Dat treft, want we zijn op zoek naar nieuwe collega's op verschillende werkgebieden! Zo is er onder andere een openstaande vacature voor een diensthoofd IT, een ingenieur bouwkunde en een medewerker communicatie.
Interesse? HIER vind je alle informatie.

Ontwerpverordening detailhandel

Inzetten op aantrekkingskracht centrum!

De stad heeft een ontwerp tot ‘gemeentelijke stedenbouwkundige verordening detailhandel’ laten opstellen ter versterking van de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van het stadscentrum.
De essentie van de ontwerpverordening is dat de stad inzake detailhandel een stimulerend beleid wenst te voeren in de stadskern en een complementair beleid wenst uit te bouwen met de detailhandelszones in de periferie.
 
Uit cijfers blijkt dat de nood aan bijkomende m² grootschalige detailhandelsruimte in Oudenaarde vrij beperkt is. De visie van de Stad bestaat erin om de grootschalige detailhandel te bundelen. Door het inzetten op bundeling, ontsluiting, het opnieuw in de markt plaatsen van oneigenlijk gebruik van bedrijventerreinen en het herstellen van het evenwicht tussen centrum en periferie wenst het bestuur een doordacht handelsbeleid te voeren. Zij heeft hiertoe een stedenbouwkundige verordening opgesteld die bindende voorschriften zal opleggen voor het detailhandelsapparaat in 5 specifieke zones.

Werken op afspraak

Dienst burgerzaken vanaf 01/02

Sinds 1 februari 2018 kan enkel wie vooraf een afspraak heeft gemaakt, terecht bij de dienst burgerzaken.
(Eens de verbouwingen aan het omgevingsloket zijn afgerond, zal je ook hier steeds een afspraak moeten maken.)

Dit lijkt op het eerste zicht misschien wat lastig maar als je er over nadenkt, heeft deze werkwijze enkel voordelen:

 • Je hoeft nooit meer aan te schuiven of te wachten
 • Je kiest nog steeds zelf de dag en tijdstip van afspraak
 • Je kan jouw afspraak makkelijk van thuis uit maken (online of telefonisch)
 • De medewerker verwacht jou en kan zich volledig op jouw vraag focussen.
 • Bij het maken van de afspraak krijg je alvast een pak nuttige informatie over wat je eventueel moet meebrengen, zodat je nooit onverricht ter zake moet terugkeren.

Ook voor de medewerkers van de stadsdiensten heeft deze werkwijze belangrijke voordelen. Zo weten zij steeds vooraf waarover het gesprek zal gaan en kunnen ze het dossier al voorbereiden om je efficiënter en sneller te helpen. Afspraken kunnen zo ook overzichtelijk ingepland worden in de agenda van onze medewerkers waardoor ze steeds de nodige tijd kunnen vrijmaken om jou te woord te staan.

 

Infobalie = snelloket

Indien je gewoon iets moet komen ophalen of bij erg eenvoudige procedures, is het natuurlijk niet nodig een afspraak te maken: hiervoor zal je terecht kunnen bij de vernieuwde centrale infobalie, het ‘snelloket’. Deze zaken zijn:

 • Afhalen van akten en attesten, een reispas, een (voorlopig) rijbewijs of een visvergunning 
 • Aanvragen en afhalen van een bewonersparkeerkaart, een uittreksel uit het strafregister of een eensluidend verklaring
 • Het kopen van vuilniszakken en gft-stickers 
 • Het verkrijgen van een stadsplan, een stadsgids,… 
 • Het protesteren van een retributie op het parkeren (een “boete”)

 

Hoe?

Je kan een afspraak maken via het handige online portaal (bovenaan de productpagina's op deze website staat ook steeds een knop 'Afspraak maken' die jou direct naar het juiste product binnen het portaal brengt), telefonisch op de nummers 055 31 46 01 en 055 33 51 11 of gewoon ter plaatse aan de infobalie.

 

2018 is een memorabel jaar.
Het is maar liefst 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Groote Oorlog. Oudenaarde werd dankzij twee Amerikaanse helden, sergeant Smithhisler en private Burke, na vier lange jaren bevrijd. Deze twee helden worden geëerd tijdens het herdenkingsweekend van 25 tot en met 27 mei 2018, dat plaatsvindt in Oudenaarde.

ONTDEK ER ALLES OVER!

Week van de opvoeding

Huis van het kind regio Oudenaarde

Vier interessante info- en vormingsmomenten over opgroeiende kinderen, in het kader van 'De week van de opvoeding'.

 • Infoavond ‘praat niet over maar met kinderen’ - Tom Verhaeghe
 • Infoavond ‘De kracht van familie en vrienden bij echtscheiding’
 • Infoavond ‘Typisch tieners' ism Gezinsbond Zwalm / Horebeke
 • Vorming ‘Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd’ ism VCOK

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werken we samen aan de participatieve opmaak van een masterplan voor Oudenaarde Linkeroever

Sinds de stopzetting van het badstoffenbedrijf Santens en de verhuis van het bedrijf Alvey is het gebied op de linkeroever van de Schelde een grotendeels verlaten plek. Daar willen we iets aan doen. In dezelfde omgeving hebben het stedelijk sportcentrum en de steenbakkerij Vande Moortel uitbreidingswensen. Om alle ruimtelijke ambities in het gebied op elkaar af te stemmen, kiezen de stad en de provincie ervoor om projectmatig te komen tot een algemeen masterplan.

In het masterplan zullen de partners onderzoeken welke functies ruimtelijk haalbaar en wenselijk zijn. Die wenselijke functies zullen gecombineerd worden met de bestaande functies. Deze oefening willen de Provincie en de Stad niet alleen maken. De opmaak van dit masterplan zal op een participatieve manier gebeuren waarbij verschillende betrokken partijen zoals burgers, eigenaars en overheidsinstanties hun ideeën en adviezen kunnen geven.

Stand van zaken
Eind maart 2018 werd de eerste participatieronde afgerond. Burgers, organisaties, verenigingen, eigenaars en overheidsinstanties gaven hun  ideeën over de opmaak van het masterplan. Vanaf nu gaat het studiebureau Plusofficearchitects (i.s.m. Delva Landscape Architects en VECTRIS) aan de slag met deze input. In juni volgt een tweede participatieronde, waar iedereen op het eerste voorstel van het masterplan kan reageren. Het afgewerkte masterplan met actieprogramma wordt begin 2019 verwacht.

Het Oudenaards loopcriterium

Een nieuw sportief initiatief!

Naar aanleiding van een overlegvergadering met de Oudenaardse loopverenigingen wil het stadsbestuur een nieuw project opstarten, m.n. het “OUDENAARDS LOOPCRITERIUM”.
In Oudenaarde worden jaarlijks namelijk diverse loopwedstrijden georganiseerd door feestcomités, loop- en andere organisaties.
Het stadsbestuur wil deze initiatieven mee helpen promoten.
Het Oudenaards loopcriterium bestaat uit acht wandel- en loopevenementen in de Brouwerstad.
Deelnemers die aan 6 van de 8 wedstrijden hebben deelgenomen worden beloond met een geschenk.
Deelnemers die aan alle 8 organisaties hebben deelgenomen, krijgen een extra prijs.
Het criterium wordt afgesloten tijdens een grote apotheose met prijsuitreiking op 28 september de vernieuwde sporthal.

De Vlaamse Renovatiedag op 27/05

Stap binnen in tal van inspirerende renovaties

Verbouwkriebels?

Zondagnamiddag 27 mei openen tal van renovaties in uw buurt hun deuren tijdens de Vlaamse Renovatiedag 2018.
Deze openhuizendag is het ideale moment om u volop te laten inspireren en informeren.

Per project staan de bouwheer en de architect klaar voor een woordje uitleg. Uit de eerste hand krijgt u te horen hoe ideeën zijn omgezet naar de praktijk en welke technieken zijn toegepast.
De renovatieprojecten zijn gratis te bezoeken maar je moet je wel vooraf online registreren op www.devlaamserenovatiedag.be, onder de button 'Registreer gratis'. (Let wel, een aantal projecten zijn enkel te bezoeken mits een vooraf bevestigde afspraak.)

De aannemer is gestart met de aanleg van rugbyvelden in het gebied tussen de Schelde en de Abraham Hansschool. De werfzone strekt zich uit tot op het jaagpad; om veiligheidsredenen is de hele zone momenteel dan ook afgesloten voor fiets- en wandelverkeer.
Doorgaand verkeer is verboden tussen de fietsersbrug en de Bergstraat.
Enkel bestemmingsverkeer (bewoners Trekweg Rechteroever, inrijden kant Bergstraat) is toegelaten.

Oudenaarde Brouwt

Van leegstand naar ondernemerschap

Het stadsbestuur van Oudenaarde wil jonge en startende ondernemers steunen bij de stap naar een eigen zaak en in één klap meteen ook de leegstand van handelspanden aanpakken!

'Oudenaarde Brouwt' werkt aan een database met leegstaande handelspanden waarvan de eigenaar akkoord is om die als pop-up zaak voor korte termijn te verhuren. Daarnaast hebben we kandidaat ondernemers die op zoek zijn naar dergelijke panden.
Het stadsbestuur probeert de match te maken tussen eigenaar en kandidaat ondernemer!

ALLE INFO VIND JE HIER!

Bespaar 20% op je energiefactuur!

Dankzij onze groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie

Energie wordt steeds duurder. SOLVA organiseert daarom i.s.m. Oudenaarde een groepsaankoop voor dak- en spouwmuurisolatie. Dankzij zo'n groepsactie is elke offerte kwalitatief, scherp van prijs én gecheckt op correctheid. Bij uitvoering van de werken wordt elke deelnemer begeleid door vzw BEA en Zero Emission Solutions.

De actie loopt van 01.02.18 tot en met 31.12.18. Schrijf je in op www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil !