LAATSTE NIEUWS

Ontdubbeling Rietgracht

Groot project scheiding afvalwater

Vanaf maandag 23 september starten we samen met Aquafin een groot project om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.

In het centrum van Oudenaarde wordt nu nog een oude koker van de Rietgracht als riolering gebruikt. Dankzij dit project zal een riool voor afvalwater in de bestaande koker gemonteerd worden, zodat de koker zélf als regenwaterleiding kan dienen. Zo creëren we een centrale regenwaterafvoer die al het hemelwater uit het centrum verzamelt en naar de Schelde voert.  

Op dinsdag 27/08 om 19u30 vindt in het stadhuis een infoavond plaats over dit unieke project. Iedereen is welkom.

MEER INFO

Vanaf 19 augustus plant het Agentschap Wegen en Verkeer werken in de Leupegemstraat. Gedurende de werken zal de rijweg afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer.  In diezelfde periode worden ook structurele herstellingswerken aan de ophaalbrug uitgevoerd. Deze zal dus van 19/08 t.e.m. 23/08 niet toegankelijk zijn voor alle verkeer.

Stel je voor: je kunt zomaar het leven van iemand redden - simpelweg door bloed te doneren. Aarzel dus geen seconde en kom naar de bloedinzameling van het Rode Kruis op dinsdag 13 augustus, 20 augustus of 27 augustus telkens van 16.30 tot 19.30 uur in het Sociaal Huis (Meerspoort 30). Tot dan!

Het Agentschap Wegen en Verkeer start (onder voorbehoud) dit najaar met de ombouw van de rotonde op de N60 t.h.v. De Bruwaan (Samsonite).

De rotonde krijgt een extra rijstrook, er komen vrijliggende fietspaden en het asfalt wordt vernieuwd vanaf de rotonde tot net voor de brug over de Deinzestraat (N459).

Door de ombouw naar een tweestrooksrotonde en door de toeleidende wegen te verbreden, zal het verkeer vlotter doorstromen. Tegelijkertijd worden de fietspaden heraangelegd en komt er een veilige fietsverbinding tussen de rotonde en de Doornikse Heerweg.

De werken starten onder voorbehoud in het najaar van 2019 en zullen tot het einde van het jaar duren. De exacte start- en einddatum zijn nog niet gekend!! 

Er wordt in twee grote fases, per weghelft, gewerkt. Hierdoor wordt de hinder voor het verkeer en de fietsers zoveel mogelijk beperkt.

Meer informatie vind je HIER.

Maak Oudenaarde mee!

Inspraak voor inwoners

Mee nadenken over de toekomst van onze stad?

Geef jouw idee via ons gloednieuwe online participatieplatform of neem deel aan de gesprekstafels!
Aan de hand van vijf thema’s gaan we graag het gesprek met de inwoners aan: waar moet volgens jou (meer) op ingezet worden? Wat is goed en wat kan beter?
Mede op basis van jullie input en feedback, wordt vervolgens een uitvoerbaar toekomstplan voor onze stad uitgewerkt!

Het online platform is te vinden via inspraak.oudenaarde.be, de gesprekstafels volgen op 10, 12 en 17 september. (Iedereen van harte welkom maar om praktische redenen, vragen we vooraf in te schrijven)

Het college heeft beslist om de 14 stutten (driepuntschoren) van de dakconstructie in de Kapel van Kerselare te verkopen. Het gebouw is gelukkig nog in betere staat dan de ingenieurs aanvankelijk dachten, dus de stutten mogen weg.

Interesse? Meer informatie en de inschrijvingsdocumenten om een bod uit te brengen, zijn te verkrijgen via infrastructuur@oudenaarde.be. Inschrijven kan tot uiterlijk 6 september.