Maak Oudenaarde mee!

Mee nadenken over de toekomst van onze stad? Geef jouw idee via ons gloednieuwe online participatieplatform of neem deel aan de gesprekstafels!

LAATSTE NIEUWS

Boomplantactie RLVA

Bestel nu jouw plantgoed

Nog tot eind oktober kan je aan voordelige prijs streekeigen plantgoed bestellen bij het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). Streekeigen bomen en struiken passen niet alleen landschappelijk goed in onze streek, ze zijn ook perfect aangepast aan de plaatselijke groeiomstandigheden en doen het hier dus van nature goed. Bij de jaarlijkse boomplantactie heb je de keuze uit inheemse haagplanten, struiken en boompjes, hoogstambomen, hoog- of halfstammige fruitbomen, kleinfruit en klimplanten.
Meer informatie en de bestelbon vind je op www.rlva.be. De bestelde planten kan je dan afhalen op het gekozen verdeelpunt op zaterdag 30 november. 

De stad wil (socio-)culturele verenigingen en organisatoren van (socio-)culturele projecten een financieel steuntje in de rug geven. Je kunt aanspraak maken op een basissubsidie, een werkingssubsidie en/of een projectsubsidie. Een subsidie moet je steeds aanvragen. Alle aanvragen dienen uiterlijk op 1 oktober de cultuurdienst te bereiken. 

Hier kun je het subsidiereglement en de aanvraagformulieren vinden. Mocht je toch nog vragen hebben, de cultuurdienst helpt je graag verder!

De Provincie werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. 

Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar; de Provincie volgt een lange procedure zodat ze de juiste, goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren ze op onderzoek en overleg.
Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. Van 16 september tot en met 14 november 2019 kan je het voorbereidend werk bekijken en jouw suggesties geven tijdens de raadpleging van de conceptnota. Deze conceptnota ligt ook ter inzage aan het Omgevingsloket in het Administratief Centrum Maagdendale.

Ombouw rotonde Bruwaan N60

Start op 23 september

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 23 september met de ombouw van de rotonde op de N60 t.h.v. De Bruwaan (Samsonite). 

De rotonde krijgt een extra rijstrook, er komen vrijliggende fietspaden en het asfalt wordt vernieuwd vanaf de rotonde tot net voor de brug over de Deinzestraat (N459). De werken duren van 23 september tot december 2019, met voorbereidende werken vanaf 02 september. Deze timing is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Er wordt in twee grote fases, per weghelft, gewerkt. Hierdoor wordt de hinder voor het verkeer en de fietsers zoveel mogelijk beperkt.

Meer informatie vind je HIER.

Maak Oudenaarde mee!

Inspraak voor inwoners

Mee nadenken over de toekomst van onze stad?

Geef jouw idee via ons gloednieuwe online participatieplatform of neem deel aan de gesprekstafels!
Aan de hand van vijf thema’s gaan we graag het gesprek met de inwoners aan: waar moet volgens jou (meer) op ingezet worden? Wat is goed en wat kan beter?
Mede op basis van jullie input en feedback, wordt vervolgens een uitvoerbaar toekomstplan voor onze stad uitgewerkt!

Het online platform is te vinden via inspraak.oudenaarde.be, de gesprekstafels volgen op 10 en 17 september*. (Iedereen van harte welkom maar om praktische redenen, vragen we vooraf in te schrijven)

* de geplande gesprekstafel op 12/09 in Nederename is wegens de geringe belangstelling geannuleerd; wie wil, kan gerust aansluiten bij een van de andere twee gesprekstafels!

Momenteel doen we er samen met de Vlaamse Waterweg alles aan om de aanpassing van de brugbediening zo vlug mogelijk definitief in orde te brengen.  In afwachting zal de brug vanaf vandaag 02/09 (niet toevallig de start van het nieuwe schooljaar!) steeds neergelaten zijn en slechts worden geopend wanneer er een schip in of uit vaart.