LAATSTE NIEUWS

Na uitgebreid overleg met diverse actoren en onderzoek van de mogelijke pistes, keurde de Gemeenteraad een proefopstelling goed voor een nieuwe verkeerscirculatie in het stadscentrum: eenvoudig gezegd verdwijnt de ‘knip’ aan de Voorburg (ter hoogte van de bibliotheek) en wordt de rijrichting in de Burgscheldestraat opnieuw omgekeerd.
Zowel in Voorburg als in Burg wordt dus éénrichtingsverkeer ingesteld richting Burgschelde.
Door deze ingrepen vereenvoudigt de doorgang van de west- naar de oostkant van het centrum. De nieuwe verkeerscirculatie gaat in op 2 mei, net na de ‘ochtendspits’, en zal na 6 maanden geëvalueerd worden.

2018 is een memorabel jaar.
Het is maar liefst 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Groote Oorlog. Oudenaarde werd dankzij twee Amerikaanse helden, sergeant Smithhisler en private Burke, na vier lange jaren bevrijd. Deze twee helden worden geëerd tijdens het herdenkingsweekend van 25 tot en met 27 mei 2018, dat plaatsvindt in Oudenaarde.

ONTDEK ER ALLES OVER!

Bloemenmarkt

Zondag 6 mei

Op zondag 6 mei is het opnieuw bloemenmarkt in Oudenaarde; kom de geuren en kleuren ontdekken bij de standhouders in de Hoogstraat en op het Tacambaroplein! Daarnaast zijn er onder andere ook initiaties bloemschikken.

Op zondag 6 mei om 10u komen de vaderlandslievende verenigingen samen op de Markt en trekken ze in stoet en onder begeleiding van de muziekvereniging 'The Lima’s' naar het Oorlogsmonument
op het Tacambaroplein.
Aansluitend is er een bloemenneerlegging ter nagedachtenis van de slachtoffers van beide wereldoorlogen.

Last call: project ZOVER

Gratis energiecoaching voor bedrijven

LAST CALL! Inschrijven tot uiterlijk 30 april 2018
Aan alle Oudenaardse ondernemers: dat energiebesparing loont, zowel voor uw bedrijf als voor onze leefomgeving, dat weet u al. Maar weet u ook welke ingrepen het meest efficiënt zijn, in uw specifieke situatie? Welke verplichtingen op u afkomen en welke premies u nu nog kan opstrijken? En hoe u alles tot een goed einde brengt zonder er zelf teveel energie in te steken?

Binnen het project ‘ZOVER’ komt een energiecoach bij u langs om uw verbruik onder de loep te nemen. Daarna wordt u intensief begeleid bij de implementatie van de meest efficiënte energiebesparende maatregelen. Het ganse traject duurt 1 jaar en wordt u volledig gratis aangeboden. Inschrijven kan nog tot en met maandag 30 april!

MEER INFO...

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werken we samen aan de participatieve opmaak van een masterplan voor Oudenaarde Linkeroever

Sinds de stopzetting van het badstoffenbedrijf Santens en de verhuis van het bedrijf Alvey is het gebied op de linkeroever van de Schelde een grotendeels verlaten plek. Daar willen we iets aan doen. In dezelfde omgeving hebben het stedelijk sportcentrum en de steenbakkerij Vande Moortel uitbreidingswensen. Om alle ruimtelijke ambities in het gebied op elkaar af te stemmen, kiezen de stad en de provincie ervoor om projectmatig te komen tot een algemeen masterplan.

In het masterplan zullen de partners onderzoeken welke functies ruimtelijk haalbaar en wenselijk zijn. Die wenselijke functies zullen gecombineerd worden met de bestaande functies. Deze oefening willen de Provincie en de Stad niet alleen maken. De opmaak van dit masterplan zal op een participatieve manier gebeuren waarbij verschillende betrokken partijen zoals burgers, eigenaars en overheidsinstanties hun ideeën en adviezen kunnen geven.

Stand van zaken
Eind maart 2018 werd de eerste participatieronde afgerond. Burgers, organisaties, verenigingen, eigenaars en overheidsinstanties gaven hun  ideeën over de opmaak van het masterplan. Vanaf nu gaat het studiebureau Plusofficearchitects (i.s.m. Delva Landscape Architects en VECTRIS) aan de slag met deze input. In juni volgt een tweede participatieronde, waar iedereen op het eerste voorstel van het masterplan kan reageren. Het afgewerkte masterplan met actieprogramma wordt begin 2019 verwacht.