LAATSTE NIEUWS

Themakamp herfstvakantie

De boze heks staakt!

De jeugd- en Sportdienst Oudenaarde presenteren u graag het themakamp voor de herfstvakantie: De boze heks staakt!

Van maandag 29 tot woensdag 31 oktober stellen wij jou voor aan Carmella de heks.
Carmella is het beu. Na het lezen van het script voor een nieuw sprookje heeft ze het helemaal gehad en gooit ze de boeken neer. In ieder sprookje wordt zij als de grote slechterik afgeschilderd, terwijl zij eigenlijk alleen maar het slachtoffer is van haar eigen goede daden. Carmella beslist om ons mee terug te nemen in de tijd en toont ons het verhaal van haar kant.

Alle kinderen (met en zonder beperking) van 3 tot 15 jaar (geboren tussen 2003 en 2015) kunnen deelnemen aan het themakamp.
Kostprijs: 35 EUR inwoner Stad Oudenaarde; 45 EUR niet-inwoner Stad Oudenaarde; 9 EUR OK-pas tarief.
Locatie: splinternieuwe Sporthal Oudenaarde (Rodelos)

Inschrijven kan via de webshop of op de jeugddienst tijdens de openingsuren.

Walburgatoren jaar lang in de steigers

Toren krijgt welverdiende reinigings- en renovatiebeurt

De statige toren van de Sint-Walburgakerk in het Oudenaardse stadscentrum is aan een opfrisbeurt toe.

Op 22 oktober start de aannemer al met de afbakening en inrichting van de werfzone; vanaf dan zal het Minderbroederplein voor een groot deel worden ingepalmd voor het laden, lossen en stockeren van de stellingsonderdelen.

Het opbouwen van de gigantische stelling rondom de toren zal ongeveer een maand in beslag nemen. In november starten dan de effectieve reinigings- en herstellingswerken, en vanaf dan zal ook een groot deel van het Minderbroedersplein opnieuw beschikbaar zijn.
De restauratiewerken zullen minstens een jaar in beslag nemen en de toren zal gedurende al die tijd in de steigers staan.

Voor de veiligheid van de werklieden zullen de klokken niet luiden tijdens de werkuren, en is er ook geen beiaardconcert op donderdagvoormiddag. Tijdens de weekends is er wel automatisch spel en uurslag en ook het wekelijkse beiaardconcert op zondag tussen 12u en 13u gaat gewoon door.

Omgevingsloket opent de deuren

Alle stadsdiensten enkel nog op afspraak!

Vanaf maandag 3 september zitten al onze publieksgerichte functies in het Administratief Centrum Maagdendale netjes gebundeld in twee balies op het gelijkvloers: voor alle persoonsgebonden zaken (bv. identiteitskaarten, rijbewijs, reispas, aangiftes,…) moet je reeds enkele maanden links aan het ‘BURGERLOKET’ zijn. Voor alles rond huis en omgeving (bv. bouw- of omgevingsvergunning) kan je vanaf 03/09 rechts aan het ‘OMGEVINGSLOKET’ terecht.
Middenin vind je de centrale ontvangst- en informatiebalie.
Zo moeten jullie niet het hele gebouw door maar kunnen de meest voorkomende zaken makkelijk op het gelijkvloers worden afgehandeld.

Opgelet!
Nu ook ons omgevingsloket is opgestart, werken alle stadsdiensten voortaan enkel nog op afspraak.
Een afspraak maak je best via het handige online portaal. Lukt dit niet, dan kan je ook bellen naar 055 31 46 01 of 055 33 51 11. Het systeem is ondertussen al sinds februari ingevoerd bij de dienst burgerzaken en met succes: in de steeds drukke vakantieperiode (reispassen, kids-ID,…) stonden vroeger soms ellenlange wachtrijen tot aan de deur; de voorbije vakantie waren er dankzij het werken op afspraak quasi geen wachttijden!

 

Autodelen in Oudenaarde

Hoe denken jullie er over?

De stad Oudenaarde zet in op duurzame mobiliteit. Autodelen is daar een onderdeel van. Als stad hadden wij graag geweten hoe de Oudenaardist tegenover autodelen staat. Zou jij graag aan autodelen doen in Oudenaarde? Wat vind jij de geschikte plaats voor autodeelpunten? Hoe zou je het liefst aan autodelen doen? 

Om op al deze vragen een antwoord te krijgen, roepen wij iedereen op om deel te nemen aan deze studie van de KU Leuven rond mobiliteit in Vlaanderen.
Invullen duurt ongeveer 15 minuten en de studie werd verlengd tot eind oktober.

Dankzij jouw respons kunnen wij de interesse in autodelen in onze stad in kaart brengen en de resultaten vertalen in ons beleid. Je maakt bovendien ook nog eens kans op een Fnac-bon, cinematickets, of kansspelloten!

Laat van je horen!

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geeft de Nederenamestraat (N46) een grondige opknapbeurt van aan het kruispunt met Boslos tot iets voorbij de Wallestraat. Het kruispunt met Boslos valt net buiten de werfzone. Ze vernieuwen de rijweg in asfalt en ook de deksels van de riolering in het wegdek worden vernieuwd en op hoogte gebracht. De fietspaden krijgen een nieuw laagje asfalt. In totaal vernieuwen ze meer dan twee kilometer fietspad en rijweg. De werken starten normaal op maandag 8 oktober.

AWV verwacht helaas sterke hinder. De onderhoudswerken zijn echter noodzakelijk en zullen de veiligheid en het comfort verbeteren.
Het zal in de werfzone enkel mogelijk zijn om richting Zwalm te rijden.
Meer info via http://wegenenverkeer.be/werken/onderhoudswerken-op-n46-oudenaarde-neder...

Start werken trajectcontrole tussen Leupegem en Berchem

Verkeershinder N8 verwacht vanaf 22 augustus

Vanaf 22 augustus plant het Agentschap Wegen en Verkeer te starten met de werken op de N8 tussen Leupegem en Berchem voor het invoeren van een trajectcontrole.
Er zullen 2 camerapunten worden geïnstalleerd: één ter hoogte van Vergalle NV en één ter hoogte van Van Maercke Roeland NV.

Verwachte hinder:

  • het fietspad zal tijdelijk afgesloten zijn in beide richtingen. Fietsers op de rijbaan.
  • versmalde rijstrook in beide richtingen ter hoogte van de werken
  • wisselend verkeer tijdens het plaatsen en afregelen camera’s
  • een snelheidsbeperking van 30km/u.

De voorziene einddatum van de werken en inwerkingstelling van de trajectcontrole is 12/10/2018 (onder voorbehoud van wijziging).

Voor vragen kan u terecht bij het Agentschap Wegen en Verkeer (www.wegenenverkeer.be).