Maai Mei Niet

Maai Mei Niet

Maai Mei Niet is een initiatief van Knack, met de steun van Bond Beter Leefmilieu, VELT, Ministerie voor Natuur, HOGent, KULeuven en Mijn Tuinlab. Iedereen, gemeente- en stadbesturen maar ook evengoed verenigingen, scholen en particulieren, worden daarbij opgeroepen zoveel mogelijk openbare graszones een maand lang niet te maaien. Zo kan je zelf ontdekken wat er gebeurt als je gras een maandje ongemoeid laat: de biodiversiteit krijgt een boost en insecten zoals bijen en vlinders smullen van een rijker voedselmenu. Bovendien droogt de bodem minder snel uit vanwege de parasolfunctie van het langere gras, en houdt het water ook langer vast. Een belangrijke surplus in tijden van klimaatverandering.

Oudenaarde doet mee

Onze stad nam in 2021 voor het eerst deel aan de actie en doet dit opnieuw in 2022.

  • 80 procent van de openbare graszones worden een maand lang niet gemaaid (ruim 23 hectare)
  • Enige uitzondering: speelterreinen en sportzones
  • Alles wordt uiterlijk tegen 14 juni gemaaid 
  • Enkele zones worden permanent omgevormd tot bloemrijke graslanden en voortaan slechts drie tot vier keer per jaar gemaaid: het gaat om zones met een groot potentieel voor planten- en dierenrijkdom, ze brengen we meer kleur en leven in het straatbeeld
  • Deze deelname sluit aan bij Oudenaarde als bijenvriendelijke stad en bloemenstad
  • Oudenaarde zet al langer in op ‘natuurlijk groen’. Onder meer met doordachte soortenkeuzes, onthardingsprojecten en de toepassing van alternatieven voor klassieke grasstroken

Resultaten 2021

Tijdens het Bloemtelweekend 2021, de apotheose van de actie, werden ook in Oudenaarde steekproefgewijs open bloemhoofdjes geteld om na te gaan in hoeverre de biodiversiteit een boost kreeg. Een vierkante meter aan het lokale Administratief Centrum behaalde daarbij de grootste onderscheiding met een nectarscore A. Omgerekend naar de hele zone, kunnen zo’n 2.000 bijen alleen hier al dagelijks voldoende nectar vinden. Niet slecht voor een zone die tot Maai Mei Niet altijd als gazon werd beheerd.

Om een breder inzicht te krijgen in de concrete resultaten van alle inspanningen, zal Natuurpunt gedurende twee jaar inventarisaties uitvoeren op diverse locaties in de stad.