Bijenvriendelijke stad

Onze bijen staan onder druk! Door het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen, een afname van de bloemenrijkdom en aantasting door een parasiet gaan hun aantallen sterk achteruit. Daarbij komt nog de bedreiging door de Aziatische hoornaar, die in Oudenaarde werd aangetroffen. Nochtans zijn bijen als bestuivers broodnodig voor het behoud van de biodiversiteit en onze voedselproductie.

Bloemig menu

Om de hommels en bijen een handje te helpen, heeft de stad honderden vierkante meters ingezaaid met zowel éénjarig als meerjarig bloemenzaad. Daarbovenop werden 6.350 bijenvriendelijke vaste planten aangeplant. In het kader van ecologisch verantwoord bermbeheer, voert de stad slechts een maaibeurt uit per jaar op bloemrijke locaties. Dit aangepast maairegime kan de omstandigheden voor bijen fel verbeteren.

Kruidige wegbermen

Zelfs in haar wegbermen gaat Stad Oudenaarde verder dan de meeste andere steden en gemeenten. Om de biodiversiteit een boost te geven, voorziet de overheid met een bermddecreet slechts twee maaibeurten per jaar. In Oudenaarde wordt ruim 45,3 % van de 83 hectare aan wegbermen die ze onderhoudt nog maar één keer gemaaid. In september, wanneer alles is uitgebloeid en bijen en insecten zich maximaal tegoed hebben gedaan aan de kruidenweelde.

Bijenhotels

‘t Spei

In het natuureducatief gebied ’t Spei werd op 1 juni 2017 een bijenhal geopend. De Koninklijke Oudenaardse Bijentelersmaatschappij leverde zes bijenkasten, waaruit honingbijen kunnen uitvliegen naar de hoogstamboomgaard en bloemrijke graslanden. Ook aan de wilde, solitaire bijen werd gedacht: de leerlingen van het vierde jaar houtbewerking van Bernardustechnicum timmerden een prachtig insectenhotel voor hen. De nieuwe thuis voor bijen in ’t Spei is dus goed voor hen, maar ook voor ons.

Wil je graag met jouw vereniging of klas een bezoekje brengen aan de bijenhal in het ’t Spei? Contacteer de milieudienst via 055 33 51 47 of milieu@oudenaarde.be.

Andere locaties

De Milieudienst plaatste in 2021 9 kleinere bijenhotels:

  • 3 in het natuureducatief gebied ’t Spei
  • 3 langs het wandel-fietspad op de grens tussen het bedrijventerrein Coupure en de Scheldemeersen
  • 3 op het perceel aan het Kezelfort waarop later een hoogstamfruitboom zal worden aangeplant (Ommegangstraat)

Maai Mei Niet

Oudenaarde neemt deel aan de actie Maai Mei Niet en laat 80 procent van haar openbare graszones ongemoeid om de biodiversiteit te ondersteunen.

Zo kan jij de bijtjes helpen

  • Kies voor nectarrijke bloemen in je tuin en vermijd woekerende exoten
  • Vermijd pesticiden, ze verzwakken of doden bijen
  • Leg een kruidentuintje aan! Bloeiende lavendel, salie of marjolein zijn echte bijenlokkers. Plant de kruiden in een zonnige hoek van je tuin en geniet van al het leven dat je rond de oren zoemt.
  • Ga voor een bijenhotel! Maak er zelf eentje of kies voor een versie aangeboden door een natuurvereniging.

Opgelet voor de Aziatische hoornaar

Exoot

De eerste Aziatische hoornaar dook in België op in 2011 en sindsdien breidt de soort snel uit. Deze wesp heeft het gemunt op bijen en andere insecten en wordt beschouwd als een invasieve exoot. In België wordt ze gemonitord en de populatie wordt beheerd door nesten te verdelgen.

Melden

Surveillance vergt vele ogen op de uitkijk, ook die van jou! Heb jij een Aziatische hoornaar gespot? Laat het dan zeker weten via vespawatch.be. 

Herkennen

Hoornaars zijn bijna dubbel zo groot als een wesp of honingbij. Als eenvoudig trucje kan je de grootte van een 1 euro muntstuk in gedachten nemen. Hoornaars zijn altijd groter dan het muntstuk. Het achterlijf van de Aziatische hoornaar is zwart met enkel één donkergeel achterlijfsegment.