Bloemenstad

Groen en Bloemengemeente 2019

Oudenaarde werd midden december 2018 door de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) verkozen tot ‘Groen en Bloemengemeente 2019’. Hierdoor mocht onze stad meteen ook Vlaanderen vertegenwoordigen bij de Europese wedstrijd ‘Entente Florale Europe’.

Een internationaal samengestelde vakjury bezocht onze stad in 2019. Tijdens dit bezoek werden de belangrijkste verwezenlijkingen op gebied van groen en leefmilieu toegelicht worden.

Winnaar Entente Florale Europe 2019

In september 2019 werd Oudenaarde uitgeroepen tot winnaar van deze prestigieuze Europese groenwedstrijd. ‘Entente Florale Europe’ bestaat sinds 1975 en wil de aandacht vestigen op het belang van een groene omgeving voor de levenskwaliteit in woonwijken en steden. Algemeen thema is ‘de leefbare stad’. 

Deelname Communities in Bloom 2022

In 2022 nemen we opnieuw deel aan een internationale groen- en bloemenwedstrijd: de Canadese wedstrijd Communities in Bloom. Begin juli bezochten twee juryleden uit Canada en Verenigd Koninkrijk de stad voor een evaluatie. We worden beoordeeld op wat we allemaal verwezenlijkt hebben op vlak van groen en leefmilieu.  Ook toekomstige ambities worden door de jury mee in rekening gebracht. 

Eind oktober worden de resultaten van de wedstrijd bekendgemaakt tijdens een internationaal symposium. 

Oudenaarde in bloei

Elk jaar opnieuw schittert Oudenaarde in vele kleuren van duizenden bloemen.

Kleur

De groendienst werkt ieder jaar met uitgesproken kleuraccenten. 100.000den narcissen verwelkomen bewoners en bezoekers bij het intreden van de lente. Na deze bloeiperiode worden jaarlijks ruim 25.000 éénjarigen aangeplant in bloementorens (36), bloemschalen (50), bloembakken (460), en in volle grond (725 m²). 

Bloementorens

Oudenaarde was bij onze eerste deelname aan Entente Florale Europe in 1999 de eerste gemeente of stad die gebruik maakte van de Garsy-bloementorens. Al snel verschenen heel wat foto’s van deze bebloeming in tijdschriften, ook buiten onze landsgrens.

Bebloemde Scheldeboorden

Ook de bebloeming langsheen de Scheldereling typeert onze stad. Ruim 300 meter bloembakken, aangeplant met Pelargonium peltatum kleuren de vernieuwde Scheldeboorden. 50 bloemschalen zijn verspreid over de deelgemeenten. In kader van duurzaam omgaan met water gebruikt de stad al vier jaar Scheldewater om de bloemen water te geven.

Innoveren met TerraCottem

Onze stad is ook zeer nauw betrokken bij het toepassen van hydroabsorberende polymeren. TerraCottem is een bodemverbeteraar die bestaat uit een mengsel van meer dan twintig componenten die allemaal op synergetische wijze de groeiprocessen van planten bevorderen. Deze polymeren absorberen water op wortelhoogte dat anders verloren gaat door verdamping en uitspoeling, waardoor zowel het volume en de frequentie van irrigatie met de helft daalde. Het gebruik van dit innoverende product zorgt voor een arbeidsbesparing van maar liefst 50 procent. 

Voor bijen en hommels

Om de teruglopende biodiversiteit en de met uitsterven bedreigde bijen en hommels te redden, werden honderden m² ingezaaid met zowel éénjarig als meerjarig bloemenzaad in naakte en met gras bezaaide grond.

Aanvullend werden 6350 bijenvriendelijke vaste planten aangeplant zoals Geranium pratense, Knautia macedonica, Campanula grandiflora, Leucanthemum vulgare, Silene dioica, Centaurea cyanus, Papaver dubium …

Bovendien wordt op bloemrijke locaties en bermen het ecologisch verantwoorde sinusbeheer toegepast: per maaibeurt blijft een deel (ca. 40 %) van de vegetatie staan en wordt er gewerkt met slingerende maaipaden. Als resultaat ontstaat er heel wat variatie, wat bijzonder gunstig is voor biodiversiteit. 

Lees meer over onze bijenvriendelijke stad >