Begraving / grafvergunning

begraafplaatsen/concessie info

Wat

Als iemand overlijdt dan kan je deze persoon laten

 • begraven (ook wel teraardebestelling genoemd) of
 • cremeren.

Tijdens je leven kan je deze keuze laten vastleggen in een laatste wilsbeschikking op de Dienst Bevolking.

In deze fiche vind je uitleg over de procedure bij begraven (teraardebestelling).

De stad Oudenarde stelt een afscheidsruimte op de begraafplaats ter beschikking voor Oudenaardisten.

Voorwaarden

Begraven kan ten vroegste 24 uur na het overlijden gebeuren.

Procedure

Iedereen kan een grafconcessie aanvragen.

De duur van de concessie begint te lopen vanaf de datum van de beslissing van het college van Burgemeester en schepenen.

Inwoners en personen overleden in Oudenaarde kunnen gratis begraven worden.

Voor niet-inwoners en personen die niet in Oudenaarde overleden zijn, wordt een belasting van € 353,00 aangerekend.

mogelijkheden bij begraving:

 • begraven in volle grond voor:
   • 10 jaar = gewone grond = geen concessie. Na het verstrijken van de termijn kan het graf onbeperkt behouden blijven mits een vergoeding.
   • 30 jaar = concessie
 • bijzetten in een grafkelder:
   • 30 jaar
Wat Meebrengen

- voor toelating voertuig begraafplaats Eine: doktersattest + foto (indien invalidenkaart geen toelating nodig)

- vragen omtrent concessie: identiteitskaart + naam overledene kan per mail: burgerzaken@oudenaarde.be

- info omtrent soorten begraving kan per mail: burgerzaken@oudenaarde.be

 

Bedrag

Zie het retributiereglement onderaan deze pagina.

Regelgeving

Zie onderstaande documenten:

 • politieverordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging 
 • huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging 
 • Gebruiksreglement neutrale afscheidsruimte
 • decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen, de lijkbezorging en wijzigingen.