Laatste wilsbeschikking

Laatste wilsbeschikking: begraven of cremeren

Wat

Je kan laten registreren wat er met je lichaam, na overlijden, moet gebeuren (begraven, cremeren,...)

De laatse wilsbeschikking geldt levenslang, maar je kan deze altijd wijzigen of intrekken.

Voorwaarden
 • Je moet minstens 16 jaar zijn.
 • Je moet in Oudenaarde wonen.
Procedure

Je gaat persoonlijk naar de dienst Bevolking 

Je kan kiezen voor:

 • begraven van het stoffelijk overschot
 • crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe bestemd perceel van de begraafplaats
 • crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of de Belgische territoriale zee
 • crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • geen verklaring rond ritueel afgelegd
 • uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige Levensovertuiging
 • uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische Overtuiging

 

Wat Meebrengen

identiteitskaart

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

Ouders kunnen in plaats van hun kind een wilsverklaring ondertekenen wanneer het kind jonger is dan 16 jaar.

Regelgeving

Decreet van 9 december 2011 van de Vlaamse Gemeenschap, houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging.