Aangifte overlijden

Aangifte overlijden

Wat

De overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden.

Voorwaarden

De persoon moet in Oudenaarde overleden zijn.

Procedure
 • Een dokter stelt officieel het overlijden vast en maakt een overlijdensattest op.
 • De begrafenisondernemer of een familielid doet aangifte bij de Burgerlijke Stand met de nodige documenten.
 • De ambtenaar maakt de overlijdensakte op.
 • De regeling voor de teraardebestelling wordt vastgelegd.
 • De ambtenaar levert de nodige attesten af.
Wat Meebrengen
 • Overlijdensattest;
 • Model IIIC;
 • De identiteitskaart van de overledene;
 • Het rijbewijs van de overledene (in voorkomend geval);
 • Niet-inwoners: attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats;
 • Voor begravingen buiten het grondgebied Oudenaarde: "toelating tot begraven" afgeleverd door het gemeentebestuur op wiens grondgebied de begraafplaats gelegen is.
Bedrag

Je kan op onze dienst betalen met Payconiq of Bancontact.

6 euro.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en wijzigingen.