Recyclagepark

NIEUWS

 

Nieuwe openingsuren vanaf 2 januari 2023

Vanaf 2 januari 2023 gelden nieuwe openingsuren:

Voor particulieren:

  • dinsdag en donderdag: 12.30 uur - 16.45 uur

  • woensdag, vrijdag en zaterdag: 10 uur - 11.45 uur & 12.30 uur - 16.45 uur 

  • gesloten op maandag en feestdagen

Voor handelaars:

  • dinsdag en donderdag: 10 uur - 11.45 uur 

 

Bied asbestcement verpakt aan

Vanaf 1 juli 2021 is het verplicht om asbestcement verpakt aan te bieden in het containerpark. Dat dient vooraf te gebeuren. Is het asbest nog niet verpakt, dan krijg je geen toegang tot het containerpark. Ter plaatse verpakken is niet toegelaten.

Meer info? Klik hier >

 

Recyclagepark

Wat

Inwoners van Oudenaarde (en enkel zij) kunnen met hun gesorteerd huishoudelijk afval (geen restafval of PMD) terecht op het containerpark in de Leebeekstraat.

In bepaalde omstandigheden (niet-mobiele personen, tweede verblijf, ...) kan toch een speciale toelating verkregen worden. Het aanvraagformulier hiervoor kan je onderaan deze pagina vinden of haal je af aan het snelloket (onthaal) van het ACM.

Ook het invulformulier om iemand een volmacht te geven in jouw plaats naar het containerpark te gaan, vind je onderaan deze pagina.

Voorwaarden

 Het is verboden om een identiteitskaart te gebruiken van een inwoner die niet in het voertuig aanwezig is.

Sorteer je afval vooraf en meld je minstens een kwartier voor sluitingstijd aan.

Handelsafval wordt niet aanvaard langs de ingang voor particulieren. Hiervoor is een aparte regeling en openingsuren voorzien! Ook het afval van scholen, instellingen, verenigingen e.d. valt onder de regeling van handelsafval.

Controleer je ticket op het containerpark en spreek onmiddellijk een parkwachter aan als er iets niet klopt. Rechtzettingen achteraf kunnen niet gegarandeerd worden.

Procedure

Aan de inrit van het containerpark sorteer je onmiddellijk voor op de juiste rijstrook (tuinafval/steenpuin of alle fracties). Opgelet: er is geen toegang mogelijk van de sector tuinafval/steenpuin naar de andere sector!

Je wacht aan de eerste slagboom tot het ingangssas leeg is. Rij daarna door tot aan de infozuil en steek je identiteitskaart in de gleuf. Geef aan of je al dan niet betalende fracties (grofvuil, harde plastics en houtafval)mee hebt en volg de instructies op het scherm. Vergeet je ticket niet te nemen voor je binnenrijdt.

Wat Meebrengen

identiteitskaart

Bedrag

Elk gezin heeft jaarlijks recht op 16 gratis beurten voor de niet-betalende fracties. Voor de betalende fracties (grofvuil, harde plastics en houtafval) wordt vanaf de eerste beurt € 5,00 aangerekend.

Het aantal beurten dat verrekend wordt is afhankelijk van de aanvoerwijze:

  • voetganger/fietser: 0,5 beurt
  • personenwagen: 1 beurt
  • personenwagen met aanhangwagen (< 1m85) of bestelwagen: 2 beurten
  • bestelwagen met aanhangwagen of vrachtwagen: 4 beurten

De berekening van het aantal beurten gebeurt automatisch bij het binnenrijden. Er kan dus geen rekening gehouden worden met vullingsgraad, lege koffer of mix van betalende en gratis fracties!

Voor veelgebruikers worden de beurten duurder vanaf de 25ste beurt.

Betaling gebeurt via de diftar-factuur, nooit op het containerpark zelf.

Uitzonderingen

Voor afgifte van enkel luiers in de voorgeschreven zakken kan gebruik gemaakt worden van de pamperbel (rechts van de chalet). Er worden dan geen beurten verrekend.

Regelgeving

Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark - DIFTAR (GR 26/05/2014)

Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbaar bedrijfsafval (GR 29/05/2006) en aanpassing (GR 16/12/2013).