Afvalophaling

Huis-aan-huisinzamelingen

Restafval, PMD en papier en karton worden huis-aan-huis ingezameld.
Al deze afvalfracties moeten voor 7 uur 's morgens op een goed zichtbare plaats aangeboden worden. Je mag je afval buitenplaatsen vanaf 18 uur voor de ophaaldag. De verschillende afvalfracties moeten duidelijk gescheiden staan om de ophaling vlot te laten verlopen.

Het afval moet aan de rand van de openbare weg en voor de woning aangeboden worden, zonder het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. Wie ver van de openbare weg woont of langs wegen, plaatsen of stegen die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, moet het afval plaatsen op de dichtst bijzijnde openbare weg die wel toegankelijk is.

Afval dat niet werd meegenomen door de ophaalfirma moet ten laatste de avond van de ophaaldag terug binnengenomen worden. Dit is het geval wanneer de materialen niet tijdig werden buiten geplaatst of wanneer de inhoud niet voldoet aan de sorteervoorschriften.

De inhoud wordt regelmatig bij wijze van steekproef gecontroleerd.

Opmerking: wanneer er een hevige wind staat is het belangrijk dat het afval, dat buitengezet wordt voor de ophaling, goed samengebonden is, zodat het niet kan wegwaaien. Zelfs wanneer het papier of de PMD-zakken wegwaaien, blijft de eigenaar verantwoordelijk en moet hij het afval oprapen.

Heb je je afval tijdig en volgens de voorschriften aangeboden, maar werd het toch niet opgehaald?
Neem dan de volgende dag contact op met de diftar infolijn: 0800 90 270.

De nieuwe PMD-zak