Wij zijn superfier op de ondernemers van hier.
Want zij brengen onze stad tot leven, elke dag opnieuw.
Wil jij ook een verschil maken in deze uitdagende tijden?
Steun onze lokale helden en shop, eet & beleef de zomer in Oudenaarde.
#SamenLokaal #SamenSterk

LAATSTE NIEUWS

De Oudenaardse braderie van 30 juli tot 1 augustus is geannuleerd. 

De Garagebib

Bibliotheek gesloten van 27 juli t.e.m. 7 augustus

Vanaf eind augustus vinden ingrijpende interieurwerken plaats in het Vleeshuis, de thuishaven van onze bibliotheek. Daarom verhuist de bib voor een tijdje naar de vroegere Citroëngarage in de Wijngaardstraat 15.

Om de verhuis vlot te laten verlopen zal de bib gesloten zijn van 27 juli tot 7 augustus. Welkom in De Garagebib vanaf 10 augustus!

Thuisblijvers hebben geen ongelijk. Om te ontspannen en met vrienden & familie te genieten van de aangename dingen van het leven, hoef je niet naar de andere kant van de wereld te reizen.

Er valt deze zomer vanalles te beleven in Oudenaarde. Ideaal om je vakantie hier door te brengen, veilig en dichtbij!

Groepsaankoop zonnepanelen

Schrijf vrijblijvend in!

Ook wij ondersteunen de groepsaankoop voor zonnepanelen georganiseerd door Energiehuis BEA; zonnepanelen plaatsen is immers een duurzame keuze die bijdraagt aan een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen!

Van kot naar kot

Tentoonstelling leerlingen tekenacademie

Ontdek deze tentoonstelling ‘en plein air’!
De leerlingen presenteren hun beste werken van het voorbije schooljaar twee maanden lang in hun tuin of voor het raam.
Volg de grootse kunstroute in en rond Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en ver daarbuiten!

Rond Ronse - doortrekking N60

Raadpleging bevolking

Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering de startnota en de procesnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rond Ronse’ goedgekeurd. Nu zijn de inspraakreacties over de startnota verwerkt en is het planvoornemen verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een scopingnota.

Over deze scopingnota en procesnota wordt de bevolking nu geraadpleegd van 9 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020. De scoping- en procesnota en alle informatie over het openbaar onderzoek vindt u op www.rondronse.be.

Scoping- en procesnota voor het plan liggen tijdens die periode ook ter inzage in het Administratief Centrum Maagdendale. Gezien de maatregelen inzake de Corona-besmetting, is het noodzakelijk hiervoor eerst een afspraak te maken.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 7 augustus 2020 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs in het Administratief Centrum of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.