Wij zijn superfier op de ondernemers van hier.
Want zij brengen onze stad tot leven, elke dag opnieuw.
Wil jij ook een verschil maken in deze uitdagende tijden?
Steun onze lokale helden en shop, eet & beleef de zomer in Oudenaarde.
#SamenLokaal #SamenSterk

LAATSTE NIEUWS

Vanaf maandag 6 juli zullen de huis-aan-huisophalingen van restafval, PMD en papier en karton starten om 6 uur. Op die manier denken we aan het welzijn van onze afvalophalers, zeker op warmere dagen. Deze regeling blijft van kracht tot en met 25 september. Denk er dus aan om uw afval tijdig buiten te plaatsen, bij voorkeur de avond voordien.

Van kot naar kot

Tentoonstelling leerlingen tekenacademie

Ontdek deze tentoonstelling ‘en plein air’!
De leerlingen presenteren hun beste werken van het voorbije schooljaar twee maanden lang in hun tuin of voor het raam.
Volg de grootse kunstroute in en rond Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en ver daarbuiten!

Hoe kunnen we de authentieke loods op het terrein van de voormalige Saffre Frères fabriek samen een nieuw leven geven? De verloederde industriële site wordt momenteel door projectontwikkelaar Revive omgetoverd tot een nieuwe, bruisende woonwijk.

De centraal gesitueerde loods met typische sheddakenstructuur (opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed!) blijft behouden. Hier willen we een ‘common’ van maken, een platform op maat van de buurt om samen dingen te doen en te maken. Hoe dit platform tot stand komt, en hoe het invulling krijgt, daarvoor hebben we jullie input en ideeën nodig.

Vast staat dat het een plek moet worden van ontmoeten en ondernemen, het kloppend hart van de buurt en bij uitbreiding van de ruimere omgeving.

Geef jouw idee via inspraak.oudenaarde.be

Rond Ronse - doortrekking N60

Raadpleging bevolking

Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering de startnota en de procesnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rond Ronse’ goedgekeurd. Nu zijn de inspraakreacties over de startnota verwerkt en is het planvoornemen verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een scopingnota.

Over deze scopingnota en procesnota wordt de bevolking nu geraadpleegd van 9 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020. De scoping- en procesnota en alle informatie over het openbaar onderzoek vindt u op www.rondronse.be.

Scoping- en procesnota voor het plan liggen tijdens die periode ook ter inzage in het Administratief Centrum Maagdendale. Gezien de maatregelen inzake de Corona-besmetting, is het noodzakelijk hiervoor eerst een afspraak te maken.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 7 augustus 2020 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs in het Administratief Centrum of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Ieder Oudenaards gezin zou ondertussen een aankoopbon van 25 euro moeten hebben ontvangen om -zodra het mag- uit te geven bij de plaatselijke handelaars. Want wat zou Oudenaarde zijn zonder winkels, cafés en restaurants?  We willen ervoor zorgen dat ook zij allemaal verder kunnen na deze crisis!

OPGELET: de bonnen zijn pas geldig vanaf vrijdag 10/07, en dit tot en met 30/09. De lijst met deelnemende handelaars vind je HIER (wordt regelmatig geactualiseerd) 
Wie uiterlijk op vrijdag 3 juli geen bon heeft ontvangen, kan dit vòòr 10 juli signaleren via support@cirklo-light.com.

Er beweegt iets in Oudenaarde

Resultaten oriëntatiefase

We zijn gestart met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Daarin zullen de strategische lijnen worden uitgezet om de mobiliteit op het Oudenaardse grondgebied in goede banen te leiden. In een eerste fase deden we een oproep om ons jullie 'mobiliteitsknelpunten' te signaleren. 

We mochten heel wat reacties ontvangen (339 personen deden in totaal 659 meldingen - waarvoor dank!), waardoor we ons een betrouwbaar beeld kunnen vormen van de ‘hotspots’. De problemen die ons reeds bekend waren, werden door jullie trouwens vaak bevestigd. 

Ontdek de resultaten via 'Meer lezen'.

Handelaar in Oudenaarde?

Registreer je om de aankoopbon te kunnen ontvangen

Als steun bij de corona-maatregelen, ontvangen al onze inwoners begin juli per gezin een aankoopbon ter waarde van € 25 die ze bij jullie, onze Oudenaardse handelaars, kunnen besteden (bij mensen die het financieel wat moeilijker hebben, zal het bedrag hoger zijn).

We werken hiervoor via het digitale Cirklo-platform. Op de bon zal een unieke QR-code staan die je als handelaar kan scannen om zo de waarde op jouw rekening te ontvangen.

Het systeem is gratis en heel eenvoudig maar als handelaar moet je vooraf jouw deelname bevestigen via dit formulier.