Wegwerkzaamheden

10/01/2022

De Graaf van Landaststraat (N441)  krijgt een grondige facelift. De weg wordt tussen de rotonde met de N60 en de Fietelstraat uitgerust met veilige verhoogde fietspaden en een nieuw comfortabel wegdek in asfalt. Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel. De voorbereidende nutswerken werden reeds voor het kerstverlof afgewerkt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op 10 januari 2022 met de eigenlijk weg- en rioleringswerken. Deze werken zullen ongeveer 3 maanden duren en kunnen de nodige hinder met zich meebrengen.

Voor het doorgaand verkeer is er een omleiding via de Westerring (N60), de Leupegemstraat (N8)* en de Martijn Van Torhoutstraat (N46).

(*) OPGELET: door werken in de Dokter Honore Dewolfstraat, is op een deeltje van de omrijroute tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld en dient plaatselijk omgereden te worden.

Alle informatie over dit project is terug te vinden op de website van AWV

 

 

10/01/2022 - 28/01/2022

Ter voorbereiding van de aanleg van een fietstunnel onder de N8 in Leupegem, zijn reeds voor de kerstvakantie voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen gestart (elektriciteit, water, telecom,…).

Dit zijn belangrijke en vrij ingrijpende werken binnen dit project. Aangezien we zullen werken met geprefabriceerde tunnelelementen die onder de N8 worden geschoven, moeten alle nutsleidingen vooraf natuurlijk omgeleid worden. Deze kunnen niet tijdelijk onderbroken worden, anders zit een groot deel van de stad zonder water of elektriciteit.
 

De werken op de Ronseweg zijn ondertussen klaar. De grootste hinder voorzien we op de Dokter Honore Dewolfstraat (verlengde Leupegemstraat – N8).

Hier wordt namelijk éénrichtingsverkeer ingesteld: het verkeer komende van de N60 (rond punt) kan door, het verkeer komende van de Edelareberg wordt omgeleid via Diependale.
Opgelet: 
dat betekent dat ook bestemmingsverkeer voor de Ronseweg, Vontstraat en verder (bv. KBO Leupegem, Sportkot, ...) enkel via de N60 kan rijden, niet via verkeerslichten Diependale en Leupegemstraat!

De werken op de Dokter Honore Dewolfstraat zullen naar alle waarschijnlijkheid hernemen op maandag 10 januari en zullen (afhankelijk van de weersomstandigheden) eindigen op 28 januari.

01/03/2021

Als stad zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat ons oppervlakte- en grondwater een goede kwaliteit heeft. Zo voorzien wij onder andere stelselmatig aparte rioolleidingen voor regenwater en afvalwater op ons grondgebied, zoals nu ook in Mullem.
Hierdoor zal het afvalwater van een groot deel van Mullem (dat nu nog gewoon in de Stampkotbeek wordt geloosd), naar het zuiveringsstation kunnen afvloeien.

>> Alle informatie over dit project, lees je HIER <<
 

Wie vragen heeft omtrent dit project kan hiervoor onderstaande personen contacteren: 

Aannemer: NV Jozef Vanden Buverie
     Kim Hoedekie, werfleider: 0475 58 88 58 - kim.hoedekie@vandenbuverie.be

Studiebureau: Antea Belgium nv
     Han De Niet, projectleider: 0497 05 91 57 -  han.deniet@anteagroup.com 

Opdrachtgever: stad Oudenaarde
    Geert Vandriessche, toezichter: 055 33 51 85 – geert.vandriessche@oudenaarde.be
    Barbara De Schepper, projectingenieur: 055 33 51 37 – barbara.deschepper@oudenaarde.be  

15/06/2020

Weg- en rioleringswerken in de cluster ‘Broeke’ te Mater (Boskant, Kleistraat, Opstalle, Bronstraat, ’t Jolleveld, Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruitersstraat en Kloosterweg).

De aannemer legt hier een gescheiden rioleringsstelsel aan: voor het afvalwater komt er een afvalwaterleiding, voor het hemelwater wordt het bestaande grachtenstelsel zoveel mogelijk behouden en geherprofileerd (waar er geen grachten zijn, voorzien we een hemelwaterleiding). Ook de leidingen op het privaat domein langsheen het tracé zullen worden afgekoppeld en op het gescheiden rioleringsstelsel aangesloten. Het doel van het project is om de omliggende waterlopen te saneren en de bovengenoemde straten aan te sluiten op het zuiveringsstation van Oudenaarde. Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 325 werkdagen, kostprijs wordt op 3,3 miljoen euro geraamd (inclusief BTW).

23/09/2019

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met het water. Ze bouwen installaties om rioolwater te zuiveren, vernieuwen bestaande riolen en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken.

Ook in Oudenaarde is Aquafin sinds september 2020 aan de slag om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.

De werken zullen in totaal ongeveer 16 maanden duren.
Er zal gefaseerd gewerkt worden in de Rode Los, Binneneindries, Blekerijstraat, Ververijstraat, Gobelinstraat, Jacob Lacopsstraat, Gevaertsdreef, Verdurestraat, Hofstraat, Tacambaroplein, Prins Leopoldstraat, Galgestraat, Groenstraat, Sint-Jozefsplein, Fortstraat, Stationsstraat, Beverestraat en Neringstraat .

Het werken in verschillende fasen gebeurt om de hinder zo veel mogelijk te beperken en de duur van de werken zo kort mogelijk te houden.

Een gedetailleerd overzicht van de verschillende fasen en kan je terugvinden op de website van Aquafin

---
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen grote infrastructuurprojecten of van andere wegenwerken?

Geef dan jouw e-mailadres op en wij bezorgen je af en toe een update in jouw mailbox!

---