Burgerbudget

Heb jij een goed idee om de inwoners in je straat, buurt of onze stad samen te brengen en Oudenaarde nog aangenamer en beter te maken?

De stad Oudenaarde wil inzetten op burgerparticipatie en op die manier onze inwoners de mogelijkheid geven om mee vorm te geven aan de stad via het burgerbudget. Je kan zelf jouw voorstel indienen voor 15 april via ons inspraakplatform en zo kans maken op een subsidie van 500 euro tot maximaal 25.000 euro voor de realisatie van jouw project.

Heb je zelf geen inspiratie? Hou dan zeker deze pagina in de gaten. Je kan vanaf 15 juni stemmen op jouw favoriete projecten.
 

HOE WERKT HET BURGERBUDGET?

 1. Dien je projectvoorstel in (15 februari tot en met 14 april)
 2. De voorstellen worden geanalyseerd (15 april tot en met 14 juni)
 3. Stem op jouw drie favoriete voorstellen (15 juni tot en met 31 juli)
 4. Een interne jury beoordeelt de projecten (1 augustus tot en met 30 september)
 5. We maken de winnende projecten bekend (vanaf 1 oktober)

Hoe kun je een idee indienen?

 • Via ons inspraakplatform. Daar vul je het formulier in en beschrijf je je projectvoorstel, de locatie, de doelgroep, de meerwaarde voor de inwoners van de stad, een gedetailleerde (voorlopige) raming van de kosten, fasering en vermoedelijke einddatum. 
 • Heb je geen digitale toegang, dan kan je een aanvraagformulier verkrijgen aan het onthaal van het Administratief Centrum Maagdendale (ACM) en het Sociaal Huis.
   

Voor wie?

Elke inwoner in Oudenaarde kan een project indienen. Ben je minderjarig en heb je een goed idee voor onze stad? Dan kan je een project indienen onder begeleiding van een meerderjarige. Ook Oudenaardse verenigingen kunnen een voorstel indienen als het grootste deel van hun activiteiten op Oudenaards grondgebied plaatsvinden en de indiener van het voorstel gedomicilieerd is in onze stad.
 

Voorwaarden?

Een voorstel dat wordt ingediend via het digitaal inspraakplatform of via het aanvraagformulier, moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het project is gericht op de inwoners van de stad Oudenaarde. Bij voorkeur betrekt en bereikt je project verschillende doelgroepen.
 • Het project moet worden uitgevoerd op het openbaar domein van de stad Oudenaarde of op een publiek toegankelijke plaats.
 • Het project moet vallen onder de bevoegdheden van het stadsbestuur.
 • Het project mag niet al gedeeltelijk of volledig financieel worden ondersteund door de stad.
 • Het project mag niet al in het meerjarenplan opgenomen zijn of daarmee conflicteren.
 • Het project moet het algemeen belang dienen. Het moet mensen samenbrengen en leefbaarheid verhogen.
 • Het project mag niet van commerciële, politieke of ideologische aard zijn, noch bedoeld zijn voor fondsenwerving.
 • De uitvoering van het project moet realiseerbaar zijn binnen de twee jaar na de goedkeuring.
   

Hoe wordt het project uitgevoerd?

De gekozen projectvoorstellen worden uitgevoerd binnen een periode van twee jaar. De uitvoering wordt afgestemd met de betrokken stadsdiensten, afhankelijk van de aard van het project. Alle realisaties worden eigendom van de stad Oudenaarde.