Ecologische projecten jongeren

Jeugdverenigingen kunnen een toelage van maximaal 1.000 euro aanvragen voor het ecologisch renoveren/optimaliseren van hun lokaal en/of terrein.

Wat kan

 • de isolatie van een lokaal
 • de installatie van ecologische verwarming, verlichting (bv. zonnenpanelen) of regenwateropvang
 • de aanleg van een tuin, het planten van bomen, ...
 • de aankoop van fietsrekken
 • de aankoop van containers om te recycleren
 • ...

Voorwaarden

 • Het gaat om een ecologisch project: een project met respect voor natuurlijk evenwicht, milieuvriendelijk, natuurlijk of waarbij rekening gehouden wordt met het leven van dieren en planten.
 • De initiatiefnemer is een erkend jeugdwerkinitiatief of een samenwerkingsverband ertussen.
 • Het project wordt ingericht op het grondgebied van Oudenaarde.
 • Het project wordt georganiseerd voor en door jongeren.
 • Het project heeft een openbaar karakter.
 • Het project is niet eigen aan de gewone werking van de initiatiefnemers.
 • Elke vereniging of organisatie kan slechts 1 aanvraag voor een projectsubsidie per kalenderjaar indienen.
 • Projecten die andere gemeentelijke subsidies ontvangen, kunnen niet betoelaagd worden met deze projectsubsidies. 

Bedrag

 • De tussenkomst bedraagt 75% van de bewezen onkosten, met een maximum van 1.000,00 euro.
 • Alle gedetailleerde info werd opgenomen in onderstaand reglement (zie 2.4.).