Wegwerkzaamheden

14/02/2022

Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en vernieuwen van de wegenis in het deel Doorn tussen de N60 en de Trompestraat en in het deel Trompestraat van kruispunt Doorn tot nr. 11.

Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel omvat het aanleggen van een afvalwaterleiding voor het afvalwater en het het aanleggen van een hemelwaterleiding voor het regenwater. Het bestaande grachtenstelsel wordt behouden en waar nodig geherprofileerd. Tevens worden er tussenschotten geplaatst om het regenwater te bufferen. In de bermen worden, waar mogelijk, wadi’s (verlaagde grasbermen) aangelegd voor een maximale regenwaterinfiltratie.

De leidingen op het privaat domein langsheen het tracé worden op het gescheiden rioleringsstelsel aangesloten. Voor alle woningen zal tevens het regenwater van het afvalwater moeten gescheiden worden.

 

  • Startdatum: 14 februari 2022
  • Uitvoeringstermijn: 180 werkdagen
  • Globale kostprijs der werken: 1.458.878,42 euro incl. btw
01/03/2021

Als stad zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat ons oppervlakte- en grondwater een goede kwaliteit heeft. Zo voorzien wij onder andere stelselmatig aparte rioolleidingen voor regenwater en afvalwater op ons grondgebied, zoals nu ook in Mullem.
Hierdoor zal het afvalwater van een groot deel van Mullem (dat nu nog gewoon in de Stampkotbeek wordt geloosd), naar het zuiveringsstation kunnen afvloeien.

>> Alle informatie over dit project, lees je HIER <<
 

Wie vragen heeft omtrent dit project kan hiervoor onderstaande personen contacteren: 

Aannemer: NV Jozef Vanden Buverie
     Kim Hoedekie, werfleider: 0475 58 88 58 - kim.hoedekie@vandenbuverie.be

Studiebureau: Antea Belgium nv
     Han De Niet, projectleider: 0497 05 91 57 -  han.deniet@anteagroup.com 

Opdrachtgever: stad Oudenaarde
    Geert Vandriessche, toezichter: 055 33 51 85 – geert.vandriessche@oudenaarde.be
    Barbara De Schepper, projectingenieur: 055 33 51 37 – barbara.deschepper@oudenaarde.be  

23/09/2019

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met het water. Ze bouwen installaties om rioolwater te zuiveren, vernieuwen bestaande riolen en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken.

Ook in Oudenaarde is Aquafin sinds september 2020 aan de slag om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.

De werken zullen in totaal ongeveer 16 maanden duren.
Er zal gefaseerd gewerkt worden in de Rode Los, Binneneindries, Blekerijstraat, Ververijstraat, Gobelinstraat, Jacob Lacopsstraat, Gevaertsdreef, Verdurestraat, Hofstraat, Tacambaroplein, Prins Leopoldstraat, Galgestraat, Groenstraat, Sint-Jozefsplein, Fortstraat, Stationsstraat, Beverestraat en Neringstraat .

Het werken in verschillende fasen gebeurt om de hinder zo veel mogelijk te beperken en de duur van de werken zo kort mogelijk te houden.

Een gedetailleerd overzicht van de verschillende fasen en kan je terugvinden op de website van Aquafin

---
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen grote infrastructuurprojecten of van andere wegenwerken?

Geef dan jouw e-mailadres op en wij bezorgen je af en toe een update in jouw mailbox!

---