Wegwerkzaamheden

06/12/2021

Ter voorbereiding van de aanleg van een fietstunnel onder de N8 in Leupegem, zijn hier voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen gestart (elektriciteit, water, telecom,…).

Dit zijn belangrijke en vrij ingrijpende werken binnen dit project. Aangezien we zullen werken met geprefabriceerde tunnelelementen die onder de N8 worden geschoven, moeten alle nutsleidingen vooraf natuurlijk omgeleid worden. Deze kunnen niet tijdelijk onderbroken worden, anders zit een groot deel van de stad zonder water of elektriciteit.
 

De werken op de Ronseweg zijn ondertussen zo goed als afgerond. De grootste hinder voorzien we op de Dokter Honore Dewolfstraat (verlengde Leupegemstraat – N8).

Hier wordt namelijk éénrichtingsverkeer ingesteld: het verkeer komende van de N60 (rond punt) kan door, het verkeer komende van de Edelareberg wordt omgeleid via Diependale.

De werken op de Dokter Honore Dewolfstraat zullen naar alle waarschijnlijkheid op maandag 6 december van start gaan maar zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.

De aannemer heeft hier ongeveer twee weken tijd nodig.

 

25/11/2021

De voorbereidende werken voor de afbraak van de brug ter hoogte van de kruising Meersbloem-Melden en Meersbloem-Leupegem zijn gestart. Volgende week volgt de afbraak en meteen daarna de bouw van de nieuwe brug. De opening van de nieuwe brug is, afhankelijk van de weersomstandigheden, voorzien eind dit jaar.

In dat kader van deze werken is de brug ter hoogte van het kruispunt Meersbloem – Melden en Meersbloem – Leupegem afgesloten voor alle verkeer van maandag 29 november tot eind december. Voor het vrachtverkeer voor het bedrijventerrein is een omleiding voorzien via de Berchemweg en Meersbloem-Melden.

Bovendien wordt ter hoogte van de brug een deel van de weg opgebroken. Er wordt gewerkt per rijrichting. Het verkeer kan daardoor de werfzone beurtelings blijven passeren.

Meer info: werkenmaarkebeek@vmm.be .

04/10/2021

Op maandag 4 oktober gingen de werken in de Heurnestraat van start (deel tussen Grimbergen en Dal).

Het oude wegdek wordt opgebroken, er komt een nieuwe fundering en ten slotte ook een nieuw laagje asfalt (net zoals in fase 1 van de Heurnestraat). De werken starten ter hoogte van Dal, en vorderen zo richting Grimbergen.

27/09/2021 to 30/06/2022

In de Graaf van Landaststraat is Fluvius ondertussen begonnen met de voorbereidende nutswerken. Deze werken duren nog tot eind oktober. De verkeerssituatie wordt geregeld met verkeerslichten. Nadien worden de huisaansluitingen uitgevoerd, waarbij er telkens slechts erg lokaal nog enige hinder kan zijn.

In januari 2022 zullen dan de eigenlijke weg- en rioleringswerken starten. Aangezien de te vernieuwen riolering zich midden onder de straat bevindt, moet de rijweg volledig worden afgesloten. We voorzien dat deze werken ongeveer een half jaar zullen duren. Meer informatie volgt!

23/08/2021

Op maandag 23 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken op de N46 (Aalststraat / Wijnendale / Martijn van Torhoutstraat).

Vanaf het kruispunt met de Edelareberg/Leupegemstraat (N8) tot aan de Martijn van Torhoutstraat nummer 120 vernieuwt de aannemer het wegdek en de fietspaden. De bushaltes worden heraangelegd en de fietspaden krijgen een overlaging in asfalt. De werken zullen ongeveer vier maanden duren en zorgen voor een beter wegcomfort en meer verkeersveiligheid.

Gemotoriseerd verkeer kan gedurende de ganse duur van de werken steeds richting Zwalm langs de werfzone rijden. Het verkeer richting N8 Leupegem rijdt om via de N441 (Oudstrijdersstraat), de Ohiostraat, de Graaf Van Landaststraat en N60 (Westerring) waar het aan rotonde in Leupegem haar weg kan vervolgen.

Om de hinder zo veel als mogelijk te beperken, wordt er in twee fasen gewerkt. Beide fasen zijn ook nog eens opgedeeld in deelfasen per weghelft.

Meer informatie op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer

01/03/2021

Als stad zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat ons oppervlakte- en grondwater een goede kwaliteit heeft. Zo voorzien wij onder andere stelselmatig aparte rioolleidingen voor regenwater en afvalwater op ons grondgebied, zoals nu ook in Mullem.
Hierdoor zal het afvalwater van een groot deel van Mullem (dat nu nog gewoon in de Stampkotbeek wordt geloosd), naar het zuiveringsstation kunnen afvloeien.

>> Alle informatie over dit project, lees je HIER <<
 

Wie vragen heeft omtrent dit project kan hiervoor onderstaande personen contacteren: 

Aannemer: NV Jozef Vanden Buverie
     Kim Hoedekie, werfleider: 0475 58 88 58 - kim.hoedekie@vandenbuverie.be

Studiebureau: Antea Belgium nv
     Han De Niet, projectleider: 0497 05 91 57 -  han.deniet@anteagroup.com 

Opdrachtgever: stad Oudenaarde
    Geert Vandriessche, toezichter: 055 33 51 85 – geert.vandriessche@oudenaarde.be
    Barbara De Schepper, projectingenieur: 055 33 51 37 – barbara.deschepper@oudenaarde.be  

15/06/2020

Weg- en rioleringswerken in de cluster ‘Broeke’ te Mater (Boskant, Kleistraat, Opstalle, Bronstraat, ’t Jolleveld, Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruitersstraat en Kloosterweg).

De aannemer legt hier een gescheiden rioleringsstelsel aan: voor het afvalwater komt er een afvalwaterleiding, voor het hemelwater wordt het bestaande grachtenstelsel zoveel mogelijk behouden en geherprofileerd (waar er geen grachten zijn, voorzien we een hemelwaterleiding). Ook de leidingen op het privaat domein langsheen het tracé zullen worden afgekoppeld en op het gescheiden rioleringsstelsel aangesloten. Het doel van het project is om de omliggende waterlopen te saneren en de bovengenoemde straten aan te sluiten op het zuiveringsstation van Oudenaarde. Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 325 werkdagen, kostprijs wordt op 3,3 miljoen euro geraamd (inclusief BTW).

23/09/2019

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met het water. Ze bouwen installaties om rioolwater te zuiveren, vernieuwen bestaande riolen en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken.

Ook in Oudenaarde is Aquafin sinds september 2020 aan de slag om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.

De werken zullen in totaal ongeveer 16 maanden duren.
Er zal gefaseerd gewerkt worden in de Rode Los, Binneneindries, Blekerijstraat, Ververijstraat, Gobelinstraat, Jacob Lacopsstraat, Gevaertsdreef, Verdurestraat, Hofstraat, Tacambaroplein, Prins Leopoldstraat, Galgestraat, Groenstraat, Sint-Jozefsplein, Fortstraat, Stationsstraat, Beverestraat en Neringstraat .

Het werken in verschillende fasen gebeurt om de hinder zo veel mogelijk te beperken en de duur van de werken zo kort mogelijk te houden.

Een gedetailleerd overzicht van de verschillende fasen en kan je terugvinden op de website van Aquafin

---
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen grote infrastructuurprojecten of van andere wegenwerken?

Geef dan jouw e-mailadres op en wij bezorgen je af en toe een update in jouw mailbox!

---