LAATSTE NIEUWS

Er zijn twee standplaatsen (abonnement) vrijgekomen op de wekelijkse donderdagmarkt:

  • 12 lopende meter in de branche ‘andere producten’ (standplaats 19)
  • 6 lopende meter in de branche ‘textiel’ (standplaats nr. 29 B)

Interesse?

Kandidaturen kunnen per brief of per e-mail worden ingediend en moeten volgende gegevens bevatten: naam, adres, omschrijving soort kraam, telefoonnummer, e-mailadres.
Wij houden de ingeschreven kandidaten op de hoogte van het verder verloop van deze procedure!

Stad Oudenaarde (dienst kmo-beleid)
Tussenmuren 17 - 9700 Oudenaarde
economie@oudenaarde.be

Bedrijvigheid Oudenaarde

Studie naar extra ruimte binnen bestaande bedrijventerreinen

Binnen het stedelijk gebied van Oudenaarde is er bijna geen ruimte meer voor (regionale) bedrijven. Om het aantal arbeidsplaatsen in Oudenaarde minstens te kunnen behouden, is het echter belangrijk dat deze bedrijven een plaats blijven vinden. Daarom willen we via het project ‘Bedrijvigheid Oudenaarde’ in de eerste plaats nagaan hoe op de bestaande bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer kan gedaan worden op dezelfde ruimte. 
SOLVA onderzocht welke mogelijkheden er zijn om extra ruimte te creëren voor bedrijvigheid; je vindt het resultaat HIER.

Op zondag 5 april 2020 zal de Ronde van Vlaanderen opnieuw onze stad doorkruisen. Traditioneel brengt deze wielerwedstrijd een enorme volkstoeloop met zich mee en worden er ook tal van activiteiten georganiseerd langsheen het parcours.

Om de veiligheid te kunnen garanderen en de nodige afspraken en coördinatie mogelijk te maken, is voor elke activiteit die doorgaat op de openbare weg of een daarbij aansluitend niet-afgesloten terrein, een voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester nodig (aan te vragen uiterlijk op 1 maart).

Doe de woontest!

Thuis in de Toekomst

Hoe we wonen, verandert razendsnel. Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk.

Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met de stad Oudenaarde 'Thuis in de Toekomst'. Via deze online woontest geef jij ons informatie over hoe je graag wilt wonen. En daarmee kunnen we samen plannen voor de toekomst maken.

(Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van morgen.)

Nieuwsgierig? Doe HIER de woontest.
 

Ontdubbelen verbindingsriolering Rietgracht

Hinder aan Tacambaroplein tijdens de verlofperiodes

Samen met Aquafin werken we aan een project om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.
De werken in de Gevaertsdreef zijn nagenoeg klaar. Wanneer de asfaltcentrales terug openen, kunnen we het wegdek afwerken.

Aan het Tacambaroplein wordt momenteel gewerkt op de parking. De aanleg van nieuwe rioleringen en aansluitingen onder de wegen naast het plein, zal onvermijdelijk voor hinder zorgen.
Aan de oostzijde, richting de Gevaertsdreef, zullen we dit in de krokusvakantie doen.
Tijdens het paasverlof doen we dan de westzijde. Ook daar zal de weg moeten opgebroken worden.

Tijdens onderhoudswerken hebben we vastgesteld dat een oude, gemetste koker onder het kruispunt Boskant - Kleistraat in slechte staat verkeert.

Dit kruispunt is mee opgenomen in het dossier heraanleg cluster Broeke (dat ongeveer eind april in uitvoering gaat). Om onnodige en dubbele hinder te vermijden, werd dus beslist tot dan te wachten met de herstelling.
Tot die tijd geldt voor de veiligheid een tonnagebeperking: tractoren en vrachtwagens van meer dan 3,5 ton mogen het kruispunt niet overrijden. Er is plaatselijk een erg beperkte omleiding voorzien.
De situatie ter plaatse wordt aangeduid door een verkeerssluis; ook bijkomende signalisatie is nog voorzien.