IBA (Individuele Behandelingsinstallatie Afvalwater)

IBA (Individuele Behandelingsinstallatie Afvalwater)

Wat

De Vlaamse regering heeft de voorbije jaren voor alle steden en gemeenten de zoneringsplannen voor het lozen van afvalwater goedgekeurd.

Op plaatsen waar geen riolering werd aangelegd of zal aangelegd worden, moeten volgens het zoneringsplan IBA's geplaatst worden in het individueel te optimaliseren buitengebied, de zogenaamde "rode cluster".  Het zoneringsplan vind je terug op het geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Voorwaarden

Je woning is ingekleurd als rode cluster in het zoneringsplan.

Procedure

Bij nieuwbouw of verbouwing waar de plaatsing van een IBA is opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning moet je zelf als eigenaar een aanvraag indienen.

Bij bestaande woningen word je als eigenaar door de stad zelf gecontacteerd.

Voor de plaatsing van een IBA zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel sta je als eigenaar van je woning zelf in voor de plaatsing ervan ofwel gebeurt dit door de stad waarvoor je dan een vergoeding betaalt. In beide gevallen levert de stad gratis de IBA en staat de stad ook kosteloos in voor het indienststellen en het verder onderhoud. Kosten voor het elektriciteitsverbruik zijn steeds voor jouw rekening.

Bij het plaatsen van een IBA moet het hemelwater van je woning afgekoppeld worden. De keuring gebeurt door een Vlario-gecertificeerde keurder.

- Plaatsen van de IBA door de eigenaar

Na het beoordelen van je aanvraag of op initiatief van de stad wordt tussen jou en de stad een overeenkomst afgesloten (recht van opstal).

Na afspraak laat de stad de IBA ter plaatse afleveren.

Je plaatst de IBA, brengt de stad hiervan op de hoogte en bezorgt aan de stad:

  • een tekening/foto van de installatie met aanduiding van de plaats waar het effluentstaal moet genomen worden
  • keuringsattest, afgeleverd door een Vlario-gecertificeerde keurder, van de afkoppeling van het hemelwater van je woning; een overzicht van keurders kan je terugvinden op www.vlario.be

 

Na afgifte van deze documenten zorgt de stad voor de indienststelling. Wanneer de indienststelling niet mogelijk zou zijn door een foutieve plaatsing dien je de nodige aanpassingen te doen.

- Plaatsen van de IBA door de stad

Na het beoordelen van je aanvraag of op initiatief van de stad wordt tussen jou en de stad een overeenkomst afgesloten (recht van opstal).

Na je betaling aan de stad van de vergoeding voor het plaatsen van de IBA en het bezorgen van het keuringsattest van de afkoppeling van het hemelwater van je woning, wordt in overleg met jou de IBA geplaatst door de aannemer die hiervoor door de stad is aangesteld. De stad zorgt ook voor de indienststelling.

Bedrag

De IBA wordt gratis geleverd door de stad. Enkel indien de stad instaat voor het plaatsen van de IBA betaal je hiervoor een vergoeding aan de stad van € 3.700 (exclusief BTW).

Regelgeving

- Vlarem II art. 4.2.8.1.1. lozingsnormen in verband met het lozen van afvalwater in oppervlaktewateren - www.lne.be (regelgeving).

- Retributie betreffende werken uit te voeren op het openbaar domein ten behoeve van particulieren-rioolaansluitingen goedgekeurd door de gemeenteraad van 15/12/2014.