Huisnummer aanvragen

Huisnummer

Wat

Heb je een bouwgrond gekocht maar weet je niet wat jouw huisnummer wordt? Verbouw je een eengezinswoning tot een meergezinswoning? Of denk je dat je een extra huisnummer nodig hebt, voor een stal, een bedrijf, een vzw,...? Vraag je huisnummer dan aan bij de gemeente. De gemeente is bevoegd om een officieel huisnummer toe te kennen.

Het geven van huisnummers aan woongelegenheden en firma's gebeurt volgens het nummeringsreglement van de stad Oudenaarde. 

Voorwaarden

Je dient te beschikken over een geldige stedenbouwkundige vergunning.

Procedure

Vul het online aanvraagformulier in. Je aanvraag wordt dan zo snel mogelijk behandeld.

Na de aanvraag krijg je het huisnummeringsattest per mail toegestuurd.

De dienst ruimtelijke ordening die instaat voor het versturen van attesten, verwittigt zelf ook de post, eandis, kadaster, diftar, proximus, belgacom, farys, tomtom en de bevolkingsdienst.

Het huisnummerbordje dien je af te halen bij de bevolkingsdienst.

Wat Meebrengen

Stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning, bestemmingswijziging,...)

Bouwplan

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Worden niet genummerd: bijgebouwen zoals garages, loodsen, schuren, stallen, werkplaatsen e.a., aanpalend aan de openbare weg, die in het algemeen als bijhorigheden van het hoofdgebouw beschouwd worden. 

Bij zorgwonen wordt er eveneens geen afzonderlijk nummer toegekend. Enkel een specifieke vermelding in het bevolkingsregister.