Propere stad

Oudenaarde levert veel inspanningen om de stad proper te houden, zowel actief al preventief. Minder zwerfvuil betekent minder milieuschade, dierenleed en onbehagen. Bovendien voelen bewoners, bedrijven, ondernemers en bezoekers zich beter in een stad zonder zwerfafval.

Wekelijkse ronde

Er zijn over het hele grondgebied 215 afvalbakken te vinden. In de stadsomgeving zijn ze modulair en uitgerust met hondenpoepzakjesdispenser en sigarettenpeukenhouder. Vijf fulltime arbeiders doorkruisen wekelijks het grondgebied om alles zo net mogelijk te houden. Tijdens de vele evenementen worden door de stad afvaleilanden ter beschikking gesteld om afval op gescheiden wijze te deponeren.

Meldpunt

Inwoners kunnen zwerfvuil en sluikstorten melden via dit online formulier of telefonisch via 055 31 11 37. Onze technische dienst stelt alles in het werk om zo snel mogelijk met jouw melding aan de slag te gaan.

Subsidies

Stad Oudenaarde verleent subsidies voor wie zwerfvuilacties organiseert. Hier vind je meer informatie over deze subsidie >

Mooimakers

In 2019 stapte Oudenaarde in een driejarig coachingtraject van Mooimakers. Mooimakers is een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), Fost Plus en de VVSG (de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw). Ondersteund door een Mooimakerscoach wordt gewerkt aan deze 5 pijlers: infrastructuur, sensibilisering en communicatie, omgeving, participatie en handhaving. Einddoel is om met structurele maatregelen het zwerfvuil en sluikstorten beter te beheersen. Meer over Mooimakers – Een kleine daad, groot resultaat >

Handhavers en GAS-boetes

Misbruik van de straatvuilnisbakken wordt bestraft met een belasting van minstens 125 euro. Voor sluikstorten betalen overtreders een belasting van 350 euro, verhoogd met de opruimings- en verwerkingskosten. Om de pakkans te vergroten van wie zwerfvuil veroorzaakt, stelde het stadsbestuur in 2022 zes 'handhavers zwerfvuil' van OVAM aan als GAS-vaststellers. Deze controleurs zullen gericht patrouilleren op bepaalde plaatsen en evenementen, ook op avonden en tijdens weekends. De handhavers zullen niet sensibliseren of waarschuwen. Bij betrapping op heterdaad wordt meteen een bestuurlijk verslag opgesteld, wat uiteindelijk resulteert in een GAS-boete. De stad kan gratis een beroep doen op de handhavers dankzij het coachingtraject van Mooimakers (zie hierboven). De verpakkingssector (Fost Plus) en OVAM zullen de handhavers financieren. Het project loopt tot midden 2024.