Subsidie voor zwerfvuilacties

In het kort

Geïnteresseerde verenigingen of scholen die een overeenkomst afsluiten van één jaar en daarin minstens twee zwerfvuilacties organiseren, krijgen een subsidie van maximaal 200 euro (150 euro basis plus 50 euro indien er selectief wordt ingezameld).

Hoe werkt het?

 • Het stadsbestuur van Oudenaarde stelt een knelpuntenlijst ter beschikking waarop de bermen en open ruimten aangeduid staan die in aanmerking komen voor adoptie (tracés van een 2 km lengte).
 • De geïnteresseerde vereniging of school adopteert minstens één van deze locaties.
 • Je kan ook zelf locaties voordragen (deze dienen door het stadsbestuur aanvaard te worden om voor subsidiëring in aanmerking te komen).
 • Tijdens het werkjaar van de overeenkomst dienen twee zwerfvuilacties op de geadopteerde locatie(s) georganiseerd te worden. Eén in het voorjaar (maart-april) en één in het najaar (oktober/november).
 • De aanvraag dient ten laatste ingediend te worden tegen 15 maart bij het secretariaat van de Milieuraad, p.a. Milieudienst, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde – milieu@oudenaarde.be.
 • Minstens 14 dagen vóór het voeren van de zwerfvuilactie dient de vereniging de Milieudienst hiervan op de hoogte te brengen via het subsidieaanvraagformulier.
 • Er wordt een subsidie verleend van 150 euro per jaar per erkende vereniging indien de Milieuraad meent dat aan alle voorwaarden werd voldaan.
 • Een supplement van 50 euro wordt per inzamelactie toegekend wanneer het ingezamelde zwerfvuil selectief wordt ingezameld.

Materiaal nodig?

Indien gewenst, kan de stad de volgende materialen ter beschikking stellen:

 • wegwerphandschoenen (max 50 paar)
 • werkhandschoenen (max. 25 paar)
 • afvalinzamelzakken - grijptangen (max. 25 stuks)
 • fluo-hesjes (max. 25 stuks)
 • 120 l rolcontainer (max. 2 stuks)

Meer weten?

Raadpleeg onderstaand reglement.