Bomen

 Onze stad wil haar groene karakter behouden en vooral uitbreiden, want natuur en groen behoren tot het DNA van onze stad.

Groeiend stadsgroen

Het meerjarenplan 2020-2025 is duidelijk: er moeten meer bomen (toekomst- en klimaatbomen) aangeplant te worden.

Naast het omvangrijke landschappelijk groen met ruim 130 hectare stadsgroen bestaande uit 3 hectare heesters, 8 km hagen, 47 hectare gazon en 1.100 m² rozen, telt de stad ook 4.800 laanbomen. Het gaat om bomen langs lanen, wegen en straten. 13 stadsarbeiders staan in voor het onderhoud van deze bomen, bloemen en struiken. 

Dit jaar zal onze groendienst in totaal 208 hoogstambomen aanplanten. Enerzijds ter vervanging van enkele exemplaren die de extreme droogte van vorige zomer niet overleefd hebben maar grotendeels als nieuwe aanplant. Vorig jaar werden 230 nieuwe hoogstambomen aangeplant. In landschappelijk gebied worden streekeigen soorten aangeplant en voor het stadscentrum werd gekozen voor uitheemse, voorgevormde soorten. Deze soorten bieden heel wat karakter binnen het straatbeeld en kunnen aansluiten bij de architectuur van de omgeving. Er wordt ook voorrang gegeven aan landschapsbomen, waarvan de bloei de bijenpopulatie ondersteunen.

Naast de stadsdiensten zorgen ook aannemers, die projecten in opdracht van de stad uitvoeren, voor meer groen in de stad zoals op Scheldekop, Bergen op Zoomplein, omgeving sportcentrum, … Zo maken we de stad alvast stap voor stap wat groener! 

Bomencharter

Ook onze stad heeft zich geëngageerd binnen het bomencharter voor Vlaanderen. Tijdens de periode 2019 - 2024 zullen 36.159 extra bomen aangeplant worden in Oudenaarde.

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op het grondgebied van de stad/gemeente. Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter.

Bossen

In stand houden van onze eeuwenoude bossen

Het stadsbestuur zorgde er samen met private eigenaars, natuurvereniging en wettelijke bescherming voor dat het Koppenbergbos (ca. 80 hectare) en vooral ‘t Bos t’ Ename (ca. 200 hectare) kon uitbreiden. Daardoor kon kwetsbare fauna, zoals de zwarte specht, de grote weerschijnvlinder, de ree en de steenmarter zich opnieuw in onze bossen vestigen.

Uitbreiding van jongere bossen

Het Volkegembos, aangeplant op gronden van een leemontginning, is nu nog in volle ontwikkeling: 11 hectare is al herbebost en het plan voorziet in een uitbreiding tot bijna 20 hectare. Met het aansluitende deel van Natuurpunt (11 hectare) zal het Volkegembos uiteindelijk 30 hectare bestrijken. Een deel van dit bos is ‘geboortebos’ waarbij jaarlijks jonge ouders worden uitgenodigd om er een boom te planten voor hun kind.

Bomencompensatie

Voor elke boom die in Oudenaarde geveld wordt, wordt er een nieuwe aangeplant. Bomen zijn immers van grote waarde voor de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van onze stad. Het vellen van bomen gebeurt enkel indien dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij ziekte van de boom en gevaar voor schade bij omvallen.

Merkwaardige bomen

Ook in Oudenaarde vinden we nog stille getuigen terug van tradities die we al lang zijn vergeten. Zo worden bomen al eeuwenlang gebruikt als grensmarkeringen, gerechtsbomen of herinneringsbomen.