Bos t'Ename

Ten zuiden van de dorpskern van Ename ligt een historisch-ecologisch uitzonderlijk waardevol gebied, bekend als het Bos t'Ename. Reeds van in de Middeleeuwen is deze bosrijke zone nauw verbonden met het havenstadje Ename en de abdij. Het bos heeft steeds een belangrijke rol gespeeld in het dagelijkse leven in Ename, door zijn natuurlijke rijkdommen en als leefomgeving voor mens en dier. Een wandelpad vertrekkend aan het museum van Ename benadrukt deze sinds eeuwen bestaande historische band.

Het Bos t'Ename is een uitgestrekt bosgebied, waarvan een deel momenteel als natuurreservaat wordt beheerd. Menselijke activiteiten die de flora en fauna kunnen verstoren zijn strikt verboden. Bezoekers zijn slechts toegelaten tot het natuurreservaat tijdens geleide wandelingen waarvan een deel verloopt op houten knuppelpaden, zowat een halve meter boven de begane grond zodat de bosbodem en de begroeiing niet verstoord worden.

Het bosbeheer in Bos t'Ename streeft ernaar om het natuurlijke landschap en de biologische verscheidenheid van een niet verstoorde bosbiotoop te herstellen.
In 2002 werd het Bos t'Ename bekroond met de Vlaamse Monumentenprijs.
Een educatief wandelpad, genoemd naar Mariette Tielemans werd aangelegd doorheen het Bos t'Ename. Het pad start aan het museum, is volledig bewegwijzerd en heeft verschillende educatieve informatiepanelen die het botanisch en historisch belang van het bos uitleggen.
 

Meer informatie:

www.ename974.org
www.werkgroep-bos-t-ename.org