Crematie

Crematie

Wat

Als iemand overlijdt dan kan je deze persoon laten

 • begraven (ook wel teraardebestelling genoemd)
 • cremeren

Tijdens je leven kan je deze keuze laten vastleggen in een 'laatste wilsbeschikking'.

In deze fiche vind je uitleg over cremeren (crematie).

Voorwaarden

De crematie kan ten vroegste 24 u na de aangifte van het overlijden gebeuren

Procedure
 • Als de overledene geen laatste wilsbeschikking heeft laten registreren, vraagt de verantwoordelijke voor de begrafenis de crematie aan.
 • Een geneesheer aangesteld door Stad Oudenaarde moet bevestigen dat het om een natuurlijk overlijden gaat.
 • Bij een niet natuurlijk overlijden kan enkel gecremeerd worden na vrijgave door de Procureur des Konings.

Mogelijkheden na crematie

 • as begraven binnen de omheining van de begraafplaats (urnenkelder, urnengraf)
 • as verstrooien op de begraafplaats
 • as bijzetten in het columbarium
 • as verstrooien in de Belgische territoriale zee
 • as mee naar huis nemen om daar te
   • bewaren
   • begraven
   • verstrooien

Urnen - duur vergunningen

 • voor 30 jaar
Bedrag

link met retributiereglement

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen, de lijkbezorging en wijzigingen.