Crematie

Crematie

Wat

Als iemand overlijdt dan kan je deze persoon laten

 • begraven (ook wel teraardebestelling genoemd) of
 • cremeren.

Tijdens je leven kan je deze keuze laten vastleggen in een 'laatste wilsbeschikking'.

In deze fiche vind je uitleg over cremeren (crematie).

Voorwaarden

De crematie kan ten vroegste 24 uur na de aangifte van het overlijden gebeuren.

Procedure
 • Als de overledene geen laatste wilsbeschikking heeft laten registreren, vraagt de verantwoordelijke voor de begrafenis de crematie aan.
 • Een geneesheer aangesteld door Stad Oudenaarde moet bevestigen dat het om een natuurlijk overlijden gaat.
 • Bij een niet natuurlijk overlijden kan enkel gecremeerd worden na vrijgave door de Procureur des Konings.

Mogelijkheden na crematie

 • as begraven binnen de omheining van de begraafplaats (urnenkelder, urnengraf);
 • as verstrooien op de begraafplaats;
 • as bijzetten in het columbarium;
 • as verstrooien in de Belgische territoriale zee;
 • as mee naar huis nemen om daar te;
   • bewaren;
   • begraven;
   • verstrooien.

Urnen - duur vergunningen

 • voor 30 jaar
Bedrag

link met retributiereglement

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen, de lijkbezorging en wijzigingen.