Erkenning van een kind

Erkenning kind

Wat

Bij de erkenning van een kind verklaar je de afstamming tussen vader en/of moeder en het kind.

De erkenning kan gebeuren

  • vóór de geboorte;
  • bij de geboorteaangifte;
  • na het opmaken van de geboorteakte.
Voorwaarden

Voor de erkenning door de vader is de toestemming (aanwezigheid) vereist van:

  • de moeder bij erkenning vóór de geboorte of erkenning van een kind jonger dan 12 jaar;
  • de moeder en het kind, vanaf de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar;
  • het kind vanaf de leeftijd van 18 jaar.
Procedure

De erkenner moet zich samen met de personen van wie de toestemming vereist is, aanmelden bij de Burgerlijke Stand (opgelet: enkel na afspraak!).

De Burgerlijke Stand maakt een erkenningsakte op.

Familienaam van het kind ?

         - Bij erkenning vóór de geboorte: de familienaam wordt bepaald op het ogenblik van de geboorteaangifte

         -  Bij erkenning nà de geboorte behoudt het kind zijn naam of kan de naam eventueel naar die van de erkenner gewijzigd worden.

 

 

Wat Meebrengen
  • De identiteitskaart/paspoort/verblijfskaart van alle betrokkenen;
  • Attest van de dokter met voorziene bevallingsdatum in geval van erkenning voor geboorte;
  • Een recente geboorteakte van het te erkennen kind, indien niet in Oudenaarde geboren, bij de erkenning na geboorte

Indien ouders niet in België geboren zijn, gelieve eerst contact op te nemen met de dienst via telefoon 055/ 335 113 of via mail burgerzaken@oudenaarde.be (geboorteakte meebrengen, gelegaliseerd en vertaald in het Nederlands).

Uitzonderingen

Niet-Belgen raden wij aan vooraf contact op te nemen met de Burgerlijke Stand in verband met voor te leggen documenten.

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek - Personenrecht