Aangifte geboorte

Aangifte geboorte

Wat

Elke geboorte van een kind op Belgisch grondgebied moet je wettelijk laten registreren bij de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats.

De aangifte van geboorte moet gebeuren door de wettige ouders (vader of meemoeder en/of moeder):

  • Zijn jullie niet gehuwd, maar is er een erkenning vóór de geboorte opgemaakt, dan kan één van beiden de geboorte aangeven;
  • Zijn jullie niet gehuwd en is er geen erkenning vóór de geboorte opgemaakt, dan moeten jullie beiden aanwezig zijn bij de aangifte.
Voorwaarden

Je moet een geboorte binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte aangeven.
Is de 15de dag een zaterdag, zon- of feestdag, dan is de eerstvolgende werkdag de uiterste dag van aangifte.

Procedure
  • Doe de aangifte van de geboorte bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de geboorteplaats.
  • Na de aangifte levert de Burgerlijke Stand een aantal geboortebewijzen af. Hiermee kan u de kinderbijslag aanvragen en uw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij uw ziekenfonds. U ontvangt eveneens een polioattest dat u moet indienen na de laatste inenting.
  • De dienst Burgerzaken van de woonplaats wordt automatisch van de geboorte verwittigd.
Wat Meebrengen
  • formulier “informatie voor nieuwe ouders", dit formulier krijg je in de materniteit;
  • identiteitskaarten/paspoorten/verblijfsdocumenten van beide ouders;
  • huwelijksboekje of huwelijksakte (bij huwelijk in het buitenland);
  • erkenningsakte (als deze niet in Oudenaarde is opgemaakt);
  • verklaring van toepasselijk recht en naamkeuze (ingevuld en ondertekend door beide ouders, in geval 1 van beide niet de Belgische nationaliteit heeft of beide een andere nationaliteit hebben, bij een eerste kind);

Ben je geen Belg, neem dan vooraf contact op met de Burgerlijke Stand om te weten welke documenten je nodig hebt.

Bedrag

Je kan op onze dienst betalen met Payconiq of Bancontact.

6 euro.

Uitzonderingen

Als de ouders de geboorte niet binnen de voorziene termijn hebben aangegeven, doet de vroedvrouw aangifte.