Inname openbaar domein (terrassen)

Terrasvergunning

Wat

Wil je een verbruiksterras plaatsen op het voetpad voor je zaak, dan heb je een voorafgaande vergunning nodig.

Voor het kerngebied gelden specifieke regels. Het kerngebied omvat de Markt, de Broodstraat, de Sint-Walburgastraat, de Nederstraat vanaf Markt tot kruispunt Kruisstraat en de Hoogstraat vanaf Markt tot kruispunt Kruisstraat.

 

Voorwaarden

Indien de kortste afstand tussen de gevel van de horecazaak en de stoeprand kleiner is dan twee meter, is het niet toegelaten een verbruiksterras te plaatsen op het voetpad.

De terrasvergunning blijft beperkt tot de ruimte, die zich uitstrekt vóór het onroerend goed waar de horecazaak gevestigd is. De benutbare oppervlakte wordt ingetekend door de stad op het individuele terrasplan dat samen met de terrasvergunning afgeleverd wordt.

Op hetzelfde verbruiksterras moet alle meubilair van dezelfde  kwaliteit en materialen zijn.

In het kerngebied heeft het meubilair uitsluitend volgende kleuren:

  • Zwart
  • Antraciet
  • Wit
  • Bruin
  • Beige

De parasols krijgen uitsluitend volgende kleuren:

  • zwart
  • beige

 

Procedure

 

Je dient het aanvraagformulier in bij de dienst kmo-beleid, samen met een inplantingsplan en de gevraagde foto's.

De vergunning wordt afgeleverd en blijft vijf jaar geldig. Je krijgt een "terraskaart" die je aan de inkom dient op te hangen zodat deze van op de openbare weg zichtbaar en leesbaar is.

 

Bedrag

Aan een vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras is een jaarlijkse belasting gekoppeld van € 18,59 per m² per jaar.

Uitzonderingen

Tap- en/of schenkinstallaties, BBQ-stellen ... dus alle installaties voor het bereiden van eten of het schenken van dranken zijn niet toegestaan als inrichting van het verbruiksterras.

Sinds september 2021 mag je mits naleven van het reglement, achtergrondmuziek spelen en je terras verwarmen met elektriciteit, gas en pellets. Je moet dit wel aanvragen.

Regelgeving

Politiereglement betreffende het uitbaten van een verbruiksterras. GR. 20.02.2017.

Gewijzigd GR. 27.09.2021