PFAS - Weldenstraat

In de Weldenstraat in Oudenaarde werd een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van zogeheten poly- en perfluoralkylstoffen of ‘PFAS’. Het gaat om metingen op en rond de Weldenstraat, tussen nr. 144 en 150.

Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) om meer no regret-maatregelen te nemen in een gebied rond die locatie.

Resultaat van het onderzoek

Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater. Daardoor is er voor omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling.

Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen.

Maatregelen

Deze maatregelen zijn het advies van OVAM en Agentschap Zorg en Gezondheid. Ze worden genomen vanuit het voorzorgsprincipe en kunnen veranderen in tijd, ruimte en inhoud naargelang er meer duidelijkheid is over de situatie. De maatregelen helpen om de blootstelling aan PFAS en andere chemische stoffen te verminderen. Zo kunnen we mogelijke gezondheidsrisico’s beperken en voorkomen.

Op de site en in een zone van 500 meter rond de site:

  • Gebruik je putwater niet als drinkwater, ook niet om koffie, thee of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik putwater niet om jouw moestuin water te geven of zwembad(jes) te vullen.
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven, maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater in plaats van putwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet

Deze maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS-bodem- of grondwaterverontreiniging. Je kan deze maatregelen ook nalezen via www.oudenaarde.be/pfas.