PFAS-vervuiling in Oudenaarde

Wat is PFAS? 

PFAS is de verzamelnaam voor meer dan 6000 chemische stoffen, waarin onder andere een combinatie van fluorverbindingen en alkylgroepen voorkomt. Ze komen niet van nature voor in het milieu en komen vaak voor in industriële toepassingen en bijvoorbeeld brandblusschuim. Het gebruik ervan is sinds 2006 aan banden gelegd door de EU. Lange blootstelling aan PFAS kan mogelijk gezondheidsrisico's inhouden. 

Lees meer over PFAS op de website van de Vlaamse overheid. Jouw algemene vragen kan je mailen naar pfas@vlaanderen.be.

METINGEN

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voerde in juni 2021 een verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS op verschillende locaties in Oudenaarde.

Uit dat onderzoek blijkt dat er op drie locaties bodemverontreiniging is vastgesteld:

  • de site van de voormalige brandweerkazerne aan de Woeker
  • de site van de huidige brandweerkazerne aan de Coupure
  • de site van het bedrijf EOC op Industriepark de Bruwaan

OMWONENDEN

De omwonenden krijgen een brief met een aantal tijdelijke voorzorgsmaatregelen toegestuurd die ze kunnen treffen tot er meer duidelijkheid is over de precieze bodemverontreiniging, om de blootstelling aan PFAS te verminderen en zo mogelijke risico's te beperken en te voorkomen.

Om de situatie goed in kaart te brengen is verder bodemonderzoek nodig. We volgen dit dossier nauw op en houden je op de hoogte bij verdere ontwikkelingen.