Nieuws

Praten met je kind over seksualiteit, hoe begin je daaraan? Tijdens dit vormingsmoment krijg je praktische tips over hoe je dit kan aanpakken.

Volg een opleiding reanimeren en defibrilleren en maak van Oudenaarde een hartveilige stad.

Dimmen, doven en verledden

Openbare verlichting

Vanaf maandag 6 januari gaat een volgende fase in het ombouwen van onze openbare verlichting van start.

In opdracht van de stad Oudenaarde en Fluvius, vervangt een aannemer de huidige armaturen door ultrazuinige LED-toestellen. Hierbij zal ook het regiomasterplan worden toegepast; dat betekent dat de verlichting gedimd of gedoofd kan worden.
De volgorde van de werken is (onder voorbehoud): Axelwalle, Heurnestraat, Beekstraat, Grimbergen, Kortrijkstraat, Marollestraat, Doornikse Heerweg, Berchemweg, Meldenstraat en Hevelweg.

Vervoersfilter zuidkant Markt operationeel

58 euro boete bij overtreding

Om het centrum nog aantrekkelijker en leefbaarder te maken voor zowel bewoners als bezoekers, willen we het doorgaand verkeer uit de binnenstad weren. Alleen gemotoriseerd vervoer met een vergunning mag daarom via de zuidkant van de Markt rijden.
De controle wie wel of niet door mag, gebeurt door een vervoersfilter met ANPR-camera die nummerplaten kan registreren. Wie dus niet over een vergunning beschikt en toch doorrijdt, mag een boete van 58 euro in de bus verwachten!
Het volledige reglement en het online aanvraagformulier om een vergunning te bekomen, vind je HIER.

Ben je technisch aangelegd en heb je interesse in de sector metaal? Dan is MetaalMatch misschien wel iets voor jou! 

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werken we aan een nieuwe ruimtelijke invulling voor het gebied Oudenaarde Linkeroever:

De sites Santens en Alvey vragen om een nieuwe invulling. Bovendien willen de steenbakkerij Vande Moortel en het sportcentrum uitbreiden. De stad Oudenaarde zoekt oplossingen voor de uitbreidingsnoden van het sportcentrum in een afzonderlijk traject.
We bekijken het gebied op de rechteroever in functie van de landschappelijke samenhang van beide Schelde-oevers.

We stemmen alle ruimtelijke ambities op elkaar af. Ook toetsen we ze af aan het Ruimtelijk Raamwerk Oudenaarde Linkeroever - Circulair Scheldepark. 

De focus ligt ook op duurzame ontwikkeling: we houden rekening met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties met aandacht voor de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

We betrekken burgers, organisaties, verenigingen, overheidsinstanties en eigenaars.

 

Stand van zaken

  • Het ruimtelijk raamwerk is goedgekeurd door de gemeente- en provincieraad.
  • Ruimtelijk uitvoeringsplan Oudenaarde Linkeroever
    Op basis van de eerste ontwerpschetsen, finaliseren we de start- en procesnota voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Ook in deze fase kan je je mening geven. We organiseren daarvoor een 4de participatieronde in het voorjaar 2020. De precieze datum volgt binnenkort.
  • Mobiliteitsstudie
    Het studiebureau Vectris rondde eind 2019 de mobiliteitsstudie af. De mobiliteitsvraagstukken overstijgen echter het projectgebied. De stad Oudenaarde maakt vanaf 2020 een nieuw mobiliteitsplan voor de stad op. Dit plan omvat ook het projectgebied. Eerder voorgestelde mobiliteitsscenario’s zullen we daaraan aftoetsen. Enkel zo kunnen keuzes gemaakt worden.  

Ontdubbeling Rietgracht

Groot project scheiding afvalwater

Sinds maandag 23 september zijn we samen met Aquafin een groot project gestart om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.

In het centrum van Oudenaarde wordt nu nog een oude koker van de Rietgracht als riolering gebruikt. Dankzij dit project zal een riool voor afvalwater in de bestaande koker gemonteerd worden, zodat de koker zélf als regenwaterleiding kan dienen. Zo creëren we een centrale regenwaterafvoer die al het hemelwater uit het centrum verzamelt en naar de Schelde voert.  

MEER INFO

Omgevings- en burgerloket

Alle stadsdiensten enkel nog op afspraak!

Voortaan zitten al onze publieksgerichte functies in het Administratief Centrum Maagdendale netjes gebundeld in twee balies op het gelijkvloers: voor alle persoonsgebonden zaken (bv. identiteitskaarten, rijbewijs, reispas, aangiftes,…) moet je reeds enkele maanden links aan het ‘BURGERLOKET’ zijn. Voor alles rond huis en omgeving (bv. bouw- of omgevingsvergunning) kan je vanaf 03/09 rechts aan het ‘OMGEVINGSLOKET’ terecht.
Middenin vind je de centrale ontvangst- en informatiebalie.
Zo moeten jullie niet het hele gebouw door maar kunnen de meest voorkomende zaken makkelijk op het gelijkvloers worden afgehandeld.

Opgelet!
Nu ook ons omgevingsloket is opgestart, werken alle stadsdiensten voortaan enkel nog op afspraak.
Een afspraak maak je best via het handige online portaal. Lukt dit niet, dan kan je ook bellen naar 055 31 46 01 of 055 33 51 11. Het systeem is ondertussen al sinds februari ingevoerd bij de dienst burgerzaken en met succes: in de steeds drukke vakantieperiode (reispassen, kids-ID,…) stonden vroeger soms ellenlange wachtrijen tot aan de deur; de voorbije vakantie waren er dankzij het werken op afspraak quasi geen wachttijden!

 

Organiseren, dat is tegenwoordig een heuse opdracht! Heel wat regelgevingen, wetten, besluiten, maatregelen waar je rekening mee moet houden en er komen er steeds maar bij.

Het stadsbestuur organiseert daarom een infoavond op woensdag 29 januari 2020 in evenementenhal De Qubus.

Een ambitieus toekomstplan voor onze stad!

Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd

Reeds in april 2019 stelde de vernieuwde bestuursploeg onder de titel ‘Oudenaarde MEEmaken’ hun bestuursakkoord voor. Hierin werden de krijtlijnen uitgezet voor de volgende zes jaren.
In het meerjarenplan werden de ambities uit dit bestuursakkoord nu samengevoegd met de input uit het participatietraject ‘Maak Oudenaarde Mee’ en vertaald in concrete acties en bijhorende budgetten.

Deze bestuursperiode staat voor een recordbedrag van 81 miljoen euro aan investeringen ingepland.
Niet toevallig is een groot deel van deze investeringen gelinkt aan de prioriteiten die uit het inspraaktraject ‘Maak Oudenaarde Mee’ naar voren kwamen: er worden dus veel middelen voorzien voor de zaken waar de Oudenaardisten van wakker liggen.

HIER lees je er alles over!

WinkelHier

Koop bewust bij ondernemers van hier

Met de campagne 'Winkelhier' wil UNIZO de lokale ondernemers en economie sterker maken door consumenten op te roepen om bewust(er) lokaal te kopen. Want van Winkelhieren wordt het hele land beter!