Nieuws

Jukebox Carillon

Herken jij het liedje?

Bij de inhuldiging van de nieuwe grote luid- en beiaardklok 'Carolus' vorige zomer, kon iedereen verzoeknummertjes voor de beiaard indienen.

Onze stadsbeiaardier Lode ging met jullie suggesties aan de slag en presenteert nu zijn 'jukebox Carillon', een programma van in totaal zo’n 50 minuten.

Het volledige programma zal twee keer te beluisteren zijn, op vrijdagavond 10 juli om 19 uur en op zaterdagmiddag 11 juli om 14 uur.

In het kader van Vlaanderen Feest! koppelen wij er een leuk wedstrijdje aan: herken zoveel mogelijk Vlaamse deuntjes en win een mooie prijs. Het wedstrijdformulier vind je HIER.

Vanaf maandag 6 juli zullen de huis-aan-huisophalingen van restafval, PMD en papier en karton starten om 6 uur. Op die manier denken we aan het welzijn van onze afvalophalers, zeker op warmere dagen. Deze regeling blijft van kracht tot en met 25 september. Denk er dus aan om uw afval tijdig buiten te plaatsen, bij voorkeur de avond voordien.

Hoe kunnen we de authentieke loods op het terrein van de voormalige Saffre Frères fabriek samen een nieuw leven geven? De verloederde industriële site wordt momenteel door projectontwikkelaar Revive omgetoverd tot een nieuwe, bruisende woonwijk.

De centraal gesitueerde loods met typische sheddakenstructuur (opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed!) blijft behouden. Hier willen we een ‘common’ van maken, een platform op maat van de buurt om samen dingen te doen en te maken. Hoe dit platform tot stand komt, en hoe het invulling krijgt, daarvoor hebben we jullie input en ideeën nodig.

Vast staat dat het een plek moet worden van ontmoeten en ondernemen, het kloppend hart van de buurt en bij uitbreiding van de ruimere omgeving.

Geef jouw idee via inspraak.oudenaarde.be

Wist je dat 1 orgaandonor tot 8 levens kan redden?
Registreer je vandaag nog als donor!
Dit kan zeer eenvoudig door de verklaring te ondertekenen op onze dienst burgerzaken of via ‘Mijn loket’ op onze website.

Van kot naar kot

Tentoonstelling leerlingen tekenacademie

Ontdek deze tentoonstelling ‘en plein air’!
De leerlingen presenteren hun beste werken van het voorbije schooljaar twee maanden lang in hun tuin of voor het raam.
Volg de grootse kunstroute in en rond Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en ver daarbuiten!

Thuisblijvers hebben geen ongelijk. Om te ontspannen en met vrienden & familie te genieten van de aangename dingen van het leven, hoef je niet naar de andere kant van de wereld te reizen.

Er valt deze zomer vanalles te beleven in Oudenaarde. Ideaal om je vakantie hier door te brengen, veilig en dichtbij!

Er beweegt iets in Oudenaarde

Resultaten oriëntatiefase

We zijn gestart met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Daarin zullen de strategische lijnen worden uitgezet om de mobiliteit op het Oudenaardse grondgebied in goede banen te leiden. In een eerste fase deden we een oproep om ons jullie 'mobiliteitsknelpunten' te signaleren. 

We mochten heel wat reacties ontvangen (339 personen deden in totaal 659 meldingen - waarvoor dank!), waardoor we ons een betrouwbaar beeld kunnen vormen van de ‘hotspots’. De problemen die ons reeds bekend waren, werden door jullie trouwens vaak bevestigd. 

Ontdek de resultaten via 'Meer lezen'.

Rond Ronse - doortrekking N60

Raadpleging bevolking

Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering de startnota en de procesnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rond Ronse’ goedgekeurd. Nu zijn de inspraakreacties over de startnota verwerkt en is het planvoornemen verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een scopingnota.

Over deze scopingnota en procesnota wordt de bevolking nu geraadpleegd van 9 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020. De scoping- en procesnota en alle informatie over het openbaar onderzoek vindt u op www.rondronse.be.

Scoping- en procesnota voor het plan liggen tijdens die periode ook ter inzage in het Administratief Centrum Maagdendale. Gezien de maatregelen inzake de Corona-besmetting, is het noodzakelijk hiervoor eerst een afspraak te maken.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 7 augustus 2020 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs in het Administratief Centrum of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.