Nieuws

Het  coronavirus (Covid-19) beheerst het nieuws. Ondertussen heeft het virus zich verspreid in zowat gans Europa, ook in België. De gezondheidsautoriteiten in ons land doen er alles aan om de volksgezondheid te beschermen en een verdere verspreiding tegen te gaan. 

Ook in Oudenaarde wordt de situatie door verschillende instanties voortdurend nauw opgevolgd. 

Via 'Meer lezen' vind je steeds de laatste stand van zaken.

Zowel de wekelijkse donderdagmarkt als de boerenmarkt in Oudenaarde gaan tot nader order niet door.

De richtlijn vanuit de Nationale Veiligheidsraad stelt dat alle markten moeten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening. 

Binnen de veiligheidscel van de politiezone werd deze voormiddag beslist om geen markten te laten doorgaan op het gehele grondgebied van de zone.

Ondertussen werd in het Ministerieel besluit ook verduidelijkt hoe deze richtlijn dient geïnterpreteerd te worden; markten mogen enkel doorgaan indien er in de onmiddellijke omgeving geen voedingswinkels te vinden zijn. Dit is binnen de zone nergens het geval.

Bedrijvigheid Oudenaarde

Studie naar extra ruimte binnen bestaande bedrijventerreinen

Binnen het stedelijk gebied van Oudenaarde is er bijna geen ruimte meer voor (regionale) bedrijven. Om het aantal arbeidsplaatsen in Oudenaarde minstens te kunnen behouden, is het echter belangrijk dat deze bedrijven een plaats blijven vinden. Daarom willen we via het project ‘Bedrijvigheid Oudenaarde’ in de eerste plaats nagaan hoe op de bestaande bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer kan gedaan worden op dezelfde ruimte. 
SOLVA onderzocht welke mogelijkheden er zijn om extra ruimte te creëren voor bedrijvigheid; je vindt het resultaat HIER.

Ontdubbeling Rietgracht

Groot project scheiding afvalwater

Sinds maandag 23 september zijn we samen met Aquafin een groot project gestart om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.

In het centrum van Oudenaarde wordt nu nog een oude koker van de Rietgracht als riolering gebruikt. Dankzij dit project zal een riool voor afvalwater in de bestaande koker gemonteerd worden, zodat de koker zélf als regenwaterleiding kan dienen. Zo creëren we een centrale regenwaterafvoer die al het hemelwater uit het centrum verzamelt en naar de Schelde voert.  

MEER INFO

Corona en economie

Coronasteunmaatregelen

Het zijn financieel zware tijden voor heel wat ondernemers, dus wil het Oudenaardse stadsbestuur de ondernemers een hart onder de riem steken om deze moeilijke periode door te komen.

Op ons online participatieplatform inspraak.oudenaarde.be werden zonet drie nieuwe projecten geplaatst:

1// We zijn bijna klaar met de opmaak van een beheersplan voor zowel het kasteel als het omliggende Liedtspark. Een laatste en belangrijke fase, is het uitschrijven van een toekomstvisie. Maar hoe zien jullie dit?

2// In 2018 kochten we de tuin aan van het voormalige Zwartezustersklooster. De ommuurde kloostertuin zal nu worden omgetoverd tot een publiek toegankelijk stadsparkje. We willen ook jullie mening over de opwaardering van deze historische tuin!

3// De herinrichting van de Woeker-site met de bouw van een gloednieuwe cultuurzaal wordt een van de belangrijkste projecten deze legislatuur. Binnen dit project moeten keuzes worden gemaakt en daarbij kunnen we jullie hulp gebruiken!

Deel jouw mening en beslis zo mee over de toekomst van Oudenaarde!

Gebruik je de papieren witte en gouden gids niet meer? Schrijf je dan uit via deze link!

Personen die zich uitschrijven voor 15 maart 2020, zullen bij de eerstvolgende bedeling geen telefoongids meer in de bus krijgen. Bedrijven en adressen opzoeken kan heel eenvoudig én ecologisch via www.goudengids.be en www.wittegids.be.

WinkelHier

Koop bewust bij ondernemers van hier

Met de campagne 'Winkelhier' wil UNIZO de lokale ondernemers en economie sterker maken door consumenten op te roepen om bewust(er) lokaal te kopen. Want van Winkelhieren wordt het hele land beter!

Veel (oudere) Oudenaardisten zitten alleen thuis en kunnen beter niet buiten komen, ook niet om naar de apotheek te gaan of om boodschappen te doen.

Op initiatief van de Oudenaardse jeugdraad, worden daarom alle hulpvragen gebundeld op het platform ‘Oudenaarde helpt!’. 
Ook vrijwilligers die zich willen inzetten voor hulpbehoevenden, kunnen terecht op dit platform.

Medewerkers van de jeugdraad en de stad stemmen dan vraag en aanbod op elkaar af.
Je kan ook telefonisch jouw hulpvraag stellen via 0475 27 55 09.

 

Doe de woontest!

Thuis in de Toekomst

Hoe we wonen, verandert razendsnel. Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk.

Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met de stad Oudenaarde 'Thuis in de Toekomst'. Via deze online woontest geef jij ons informatie over hoe je graag wilt wonen. En daarmee kunnen we samen plannen voor de toekomst maken.

(Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van morgen.)

Nieuwsgierig? Doe HIER de woontest.
 

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werken we aan een nieuwe ruimtelijke invulling voor het gebied Oudenaarde Linkeroever:

De sites Santens en Alvey vragen om een nieuwe invulling. Bovendien willen de steenbakkerij Vande Moortel en het sportcentrum uitbreiden. De stad Oudenaarde zoekt oplossingen voor de uitbreidingsnoden van het sportcentrum in een afzonderlijk traject.
We bekijken het gebied op de rechteroever in functie van de landschappelijke samenhang van beide Schelde-oevers.

We stemmen alle ruimtelijke ambities op elkaar af. Ook toetsen we ze af aan het Ruimtelijk Raamwerk Oudenaarde Linkeroever - Circulair Scheldepark. 

De focus ligt ook op duurzame ontwikkeling: we houden rekening met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties met aandacht voor de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

We betrekken burgers, organisaties, verenigingen, overheidsinstanties en eigenaars.

 

Stand van zaken

  • Het ruimtelijk raamwerk is goedgekeurd door de gemeente- en provincieraad.
  • Ruimtelijk uitvoeringsplan Oudenaarde Linkeroever
    Op basis van de eerste ontwerpschetsen, finaliseren we de start- en procesnota voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Ook in deze fase kan je je mening geven. De raadpleging over de startnota voor het GRUP ‘Linkeroever’ en het daarbij horende participatiemoment worden gezien de omstandigheden uitgesteld naar later dit jaar.
  • Mobiliteitsstudie
    Het studiebureau Vectris rondde eind 2019 de mobiliteitsstudie af. De mobiliteitsvraagstukken overstijgen echter het projectgebied. De stad Oudenaarde maakt vanaf 2020 een nieuw mobiliteitsplan voor de stad op. Dit plan omvat ook het projectgebied. Eerder voorgestelde mobiliteitsscenario’s zullen we daaraan aftoetsen. Enkel zo kunnen keuzes gemaakt worden.  

Vervoersfilter zuidkant Markt operationeel

58 euro boete bij overtreding

Om het centrum nog aantrekkelijker en leefbaarder te maken voor zowel bewoners als bezoekers, willen we het doorgaand verkeer uit de binnenstad weren. Alleen gemotoriseerd vervoer met een vergunning mag daarom via de zuidkant van de Markt rijden.
De controle wie wel of niet door mag, gebeurt door een vervoersfilter met ANPR-camera die nummerplaten kan registreren. Wie dus niet over een vergunning beschikt en toch doorrijdt, mag een boete van 58 euro in de bus verwachten!
Het volledige reglement en het online aanvraagformulier om een vergunning te bekomen, vind je HIER.