Verkeersveilige schoolomgevingen

Oudenaarde is een scholenstad. Dit brengt op weekdagen een grote verkeersstroom op gang. Kinderen, (groot)ouders en tieners verplaatsen zich van en naar school. Door het wegverkeer veiliger te maken, moeten kinderen de kans krijgen om vroeger zelfstandig te voet of met de fiets naar school te kunnen.

Door de volgende vijf projecten stap voor stap uit te werken zal stad Oudenaarde samen met de scholen en hun buurten meer en betere verkeersveiligere schoolomgevingen creëren.
Hou deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven van de projecten!

 • Schoolroutekaart. Een schoolroutekaart brengt de veiligste en de te mijden fietsroutes van en naar scholen in kaart. Je krijgt ook juiste informatie over je fietsuitrusting en het verkeersreglement.
  • Verkeersveiligheid verbeteren voor uw kind en zijn klasgenoten, doe je mee? Graag! (meer info)
 • Uniforme schoolomgeving. Onze schoolomgevingen moeten opvallen! Door deze op een gelijkaardige manier opvallend aan te kleden herkennen de weggebruikers de omgeving. Dit zet chauffeurs aan om bewuster en rustiger te rijden.
   
 • Schoolstraat. Bij een schoolstraat wordt gemotoriseerd verkeer aan het begin en het einde van de schooldag gedurende een half uur geweerd. De directe omgeving rond de schoolpoort wordt veiliger, er is meer ruimte voor de voetgangers en de fietsers en meer kans op ontmoeting.
   
 • Maatregelen per school. De inrichting van verkeersveilige schoolomgevingen blijft maatwerk. Afhankelijk van de functie van de weg en de kenmerken van de individuele school kunnen bepaalde maatregelen wel/niet genomen worden.
   
 • Educatie. Verkeerseducatie brengt kinderen en jongeren naast kennis ook vaardigheden en houdingen bij om veilig en op een positieve manier aan het verkeer deel te nemen en dat op basis van de verkeersreglementeringen.