Verkeersveilige schoolomgevingen

Oudenaarde is een scholenstad.
Dit brengt op weekdagen een grote verkeersstroom op gang.
Kinderen, (groot)ouders en tieners verplaatsen zich van en naar school.
Door het wegverkeer veiliger te maken, moeten kinderen de kans krijgen om vroeger zelfstandig te voet of met de fiets naar school te kunnen.

Door de volgende vijf projecten stap voor stap uit te werken zal stad Oudenaarde samen met de scholen en hun buurten meer en betere verkeersveiligere schoolomgevingen creëren:

 • SCHOOLROUTEKAART 
  Een schoolroutekaart brengt de veiligste en de te mijden fietsroutes van en naar scholen in kaart. Je krijgt ook juiste informatie over je fietsuitrusting en het verkeersreglement.
  Verkeersveiligheid verbeteren voor uw kind en zijn klasgenoten, doe je mee? Graag! (meer info)
   
 • UNIFORME SCHOOLOMGEVING
  Onze schoolomgevingen moeten opvallen! Door deze op een gelijkaardige manier opvallend aan te kleden herkennen de weggebruikers de omgeving. Dit zet chauffeurs aan om bewuster en rustiger te rijden. In mei 2020 werd een eerste proefopstelling gerealiseerd in de Nestor de Tièrestraat t.h.v. KBO Eine a.d.h.v de vijf basiselementen: verkeersbord ‘school’, wegmarkering ‘schoolzone’, groen gekleurde verharding onder oversteekplaats(en), blauwe beugels aan de rand van het voetpad t.h.v. oversteekplaats(en) en wettelijke signalisatie zone 30.

  Het stadsbestuur selecteerde 10 kleuter- en lagere scholen voor een eerste subsidieaanvraag ‘verkeersveilige schoolomgevingen’ van de Vlaamse Overheid. De vijf basiselementen van de uniforme schoolomgevingen worden toegepast en indien er eenvoudige maatregelen zijn die de verkeersveiligheid in de individuele schoolomgevingen verbeteren, dan werden deze ook opgenomen in het subsidiedossier.
   
 • SCHOOLSTRAAT 
  Bij een schoolstraat wordt gemotoriseerd verkeer aan het begin en het einde van de schooldag gedurende een half uur geweerd. De directe omgeving rond de schoolpoort wordt veiliger, er is meer ruimte voor de voetgangers en de fietsers en meer kans op ontmoeting. 
  Paraat voor de schoolstraat? Vind hier alle info over schoolstraten!
   
 • MAATREGELEN PER SCHOOL
  De inrichting van verkeersveilige schoolomgevingen blijft maatwerk. Afhankelijk van de functie van de weg en de kenmerken van de individuele school kunnen bepaalde maatregelen wel/niet genomen worden. Bij het eerste subsidiedossier ‘verkeersveilige schoolomgevingen’ werden per school de mogelijkheden besproken.
   
 • EDUCATIE 
  Verkeerseducatie brengt kinderen en jongeren naast kennis ook vaardigheden en houdingen bij om veilig en op een positieve manier aan het verkeer deel te nemen en dat op basis van de verkeersreglementeringen.
  Het octopusplan biedt uitgewerkte educatieve duurzame mobiliteitscampagnes en -activiteiten aan, aan kleuter- en lagere scholen. De stad Oudenaarde engageert zich om de lidmaatschapsbijdragen te betalen. Zo wil het stadsbestuur scholen ondersteunen bij het organiseren van duurzame mobiliteitscampagnes en (online) tools aanbieden om hun schoolomgeving te leren kennen en aan te pakken. Leerkracht of directie? Neem voor meer informatie contact op met de dienst mobiliteit.