Hernieuwbare energiebronnen

Subsidie hernieuwbare energiebronnen

Wat

Het stadsbestuur Oudenaarde keert een subsidie uit voor de installatie van hernieuwbare energiebronnen bij particuliere woningen.

De betoelaagbare systemen zijn:

  • zonneboiler
  • warmtepomp
  • warmtepompboiler
  • cv-installatie op pellets
  • micro-wkk
Voorwaarden

De subsidie wordt enkel toegekend voor woningen waar geen verplichting voor de installatie van een hernieuwbare energiebron op rust.

Voor de vereiste voorwaarden per type energiebron, raadpleeg het reglement.

Procedure

De aanvraag gebeurt door middel van het voorziene formulier met bijvoegingen van een kopie van de factuur en andere vereiste bijlagen (zie reglement), uiterlijk 12 maanden na factuurdatum.

Reglement en formulier vind je onderaan deze pagina.

Bedrag

De subsidie bedraagt € 500,00. Met uitzondering van een micro-WKK wordt slechts 1 type energiebron per adres betoelaagd.