Levensbewijs

Bewijs van leven

Wat

Een bewijs van leven vermeldt of een persoon nog in leven is volgens de gegevens van het bevolkingsregister.

Een levensbewijs wordt vooral gevraagd aan gepensioneerden die lange tijd in het buitenland verblijven. Organisaties of instellingen die dit document aanvragen zijn bijvoorbeeld verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, banken, openbare besturen, advocaten, notarisen, rechtbanken, ambassades of consulaten.

Voorwaarden

Je woont in Oudenaarde.

Procedure

Doe de aanvraag online of aan het snelloket = onthaal.

Wat Meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Gratis