Overlijdensakte

Overlijdensakte

Wat

Akte opgemaakt door een ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand als bewijs van iemands overlijden.

De akte van overlijden wordt opgemaakt door de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden.

Procedure

je kan de aanvraag online of aan het snelloket = onthaal doen

De belanghebbenden kunnen een overlijdensakte bekomen.

een volledig afschrift van de overlijdensakte

  • een uittreksel uit de overlijdensakte (beperkte info)
  • een meertalige (internationale) overlijdensakte

Akten bestemd voor gebruik in het buitenland moeten soms voorzien zijn van een legalisatie.
Legaliseren kan bij:

Van inwoners van Oudenaarde van Belgische nationaliteit, overleden in het buitenland, kan de overlijdensakte, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoals o. a. legalisatie, beëdigde vertaling, enz.), in onze registers overgeschreven worden.

Ook van deze overgeschreven akte leveren wij afschriften af.

Wat Meebrengen

je kan dit ONLINE via de www.oudenaarde.be aanvragen

identiteitskaart