Aangifte overlijden

Aangifte overlijden

Wat

VAN MAANDAG TOT VRIJDAG NA AFSPRAAK

De overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden en is wettelijk verplicht.

De begrafenisondernemer of een verwant meldt het overlijden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden.

Voorwaarden

De persoon moet in Oudenaarde overleden zijn.

Procedure

Een dokter stelt officieel het overlijden vast en maakt een overlijdensattest op.
Iemand doet aangifte bij de Burgerlijke Stand met de nodige documenten.
De akte wordt opgemaakt.
De regeling voor de teraardebestelling wordt vastgelegd.
De nodige attesten worden door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand afgeleverd.

Wat Meebrengen
  • Het attest van overlijden opgemaakt door de geneesheer;
  • Model IIIC
  • De identiteitskaart van de overledene;
  • Het rijbewijs van de overledene (als overledene die had);
  • Niet-inwoners: attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats;
  • Voor begravingen buiten het grondgebied Oudenaarde: "toelating tot begraven" afgeleverd door het gemeentebestuur op wiens grondgebied de begraafplaats gelegen is.
Bedrag

VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID, GELIEVE STEEDS MET BANCONTACT TE BETALEN

6 €

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en wijzigingen.