Management

Algemeen directeur

Algemeen directeur Bart Baele is de eerste ambtenaar en staat in voor de algemene leiding van de diensten. Hij is hoofd van het personeel en voorzitter van het managementteam. Verder staat hij in voor de werking van de diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. Hij woont ook de vergaderingen van de gemeenteraad, OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen bij.

Contact
Administratief Centrum Maagdendale
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde
055 31 46 01
bart.baele@oudenaarde.be

 

Financieel directeur

Financieel directeur Saskia Van Cauwenberghe leidt de financiële dienst. Samen met deze dienst staat ze er voor in om maximaal bij te dragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en tot een effectief, efficiënt en zuinig bestuur te komen.

De taak van de financieel directeur is vijfledig:

 • Ze is de eindverantwoordelijke voor de boekhouding en bereidt het financieel beleid voor in overleg met het stadsbestuur en het managementteam;
 • Ze promoot het financieel bewustzijn;
 • Ze introduceert nieuwe financiële technieken en moderne tendensen;
 • Ze beslist in alle onafhankelijkheid of een voorgenomen beslissing van het stadsbestuur met financiële impact wettelijk en regelmatig is;
 • Ze waakt over de naleving van de principes van goed huisvaderschap.

Managementteam

Het managementteam (MT) coördineert de werking van de verschillende diensten van de stad. Het team staat decretaal onder leiding van de algemeen directeur.

Het managementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de stedelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de stedelijke diensten en ook de interne communicatie.

Het managementteam bestaat uit:

 • Algemeen directeur Bart Baele (voorzitter)
 • Burgemeester Marnic De Meulemeester
 • Adjunct directeur Geert De Meyer
 • Financieel directeur Saskia Van Cauwenberghe
 • Adjunct financieel directeur Piet De Rijcke
 • Helena Ackaert
 • Piet Blondeel
 • Karolien Gabriel
 • Bert Vandepoele
 • Geert Leliaert