Afvalophaling

Huis-aan-huisinzamelingen

Wat wordt huis-aan-huis ingezameld?

  • Restafval
  • PMD
  • Papier en karton 

Hoe aanbieden?

  • Al deze afvalfracties worden best de avond vóór de ophaling (vanaf 18 uur) op een goed zichtbare plaats aangeboden.
  • De verschillende afvalfracties moeten duidelijk gescheiden staan om de ophaling vlot te laten verlopen. 
  • Het afval moet aan de rand van de openbare weg en voor de woning aangeboden worden, zonder het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. Wie ver van de openbare weg woont of langs wegen, plaatsen of stegen die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, moet het afval plaatsen op de dichtst bijzijnde openbare weg die wel toegankelijk is.

Afval niet meegenomen?

  • Mogelijke oorzaken: de materialen werden niet tijdig buiten geplaatst of de inhoud voldeed niet voldoet aan de sorteervoorschriften. De inhoud wordt regelmatig bij wijze van steekproef gecontroleerd.
  • Bood je het afval wél tijdig en volgens de voorschriften aan? Neem dan de volgende dag contact op met de Diftar infolijn: 0800 90 270.
  • Afval dat niet werd meegenomen door de ophaalfirma moet ten laatste de avond van de ophaaldag terug binnengenomen worden. 

Hevige wind?

Bij hevige wind is het belangrijk dat het afval goed samengebonden wordt, zodat het niet kan wegwaaien. Zelfs wanneer het papier of de PMD-zakken wegwaaien, blijft de eigenaar verantwoordelijk en moet hij het afval oprapen.

Aanpassing tarieven restafval

De afgelopen jaren blijken de kosten voor de inzameling van huisvuil gestegen. Daarom past afvalintercommunale IVLA vanaf 1 januari 2023 de tarieven van afvalophaling aan. Voor de ophaling van restafval betaal je voortaan niet langer 0,25 maar 0,32 euro per kilogram restafval..  Anderzijds verlaagt het bedrag van de minimumfactuur naar 9 euro per jaar.

Goed sorteren

Sinds de invoering van de nieuwe blauwe zak in januari 2021 wordt er veel meer PMD ingezameld. Om inwoners te blijven stimuleren om goed te sorteren zijn sinds kort ook grotere PMD-zakken verkrijgbaar (90 liter). Deze grotere zakken zijn in verhouding iets voordeliger dan de standaard zakken van 60 liter.