Uittreksel uit het strafregister

Wat

In een uittreksel uit het strafregister staat of je al veroordelingen hebt opgelopen.
Veroordelingen die je hebt, worden volgens wettelijk vastgelegde regels al of niet vermeld op het uittreksel. 

Model 595 is het standaardgetuigschrift dat u kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 596.1 is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. wapenvergunning, taxichauffeur) 

Model 596.1-36 inzake de vergunning voor verdovende middelen en psychotrope stoffen (koninklijk besluit 6 september 2017 houdende regeling van verdovende middelen, psychotrope stoffen

Model 596.2 heeft u nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

 

Voorwaarden

je vraagt het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente of stad waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister.
Je kan het uittreksel ook aanvragen voor een andere persoon. Je hebt hiervoor een handgeschreven volmacht van de persoon voor wie je het uittreksel aanvraagt nodig.
Je moet de reden meedelen waarvoor het document moet dienen.
 

Procedure

Tijdens de openingsuren kan je een uittreksel halen bij dienst Bevolking.
Documenten bestemd voor het buitenland moeten ondertekend worden door de Burgemeester. Afspraken hierover worden gemaakt.
 

Wat Meebrengen

identiteitskaart
volmacht als je een document voor iemand anders ophaalt.
 

Bedrag

gratis

Regelgeving

art 595, 596.1 en 596.2 Wetboek voor Strafvordering.