Erkenning van een kind

Erkenning kind

Wat

Bij de erkenning van een kind verklaar je de afstamming tussen vader en/of moeder en het kind.

De erkenning kan gebeuren

  • vóór de geboorte
  • bij de geboorteaangifte
  • na het opmaken van de geboorteakte
Voorwaarden

Voor de erkenning door de vader is de toestemming (aanwezigheid) vereist van:

  • de moeder bij erkenning vóór de geboorte of erkenning van een kind jonger dan 12 jaar
  • de moeder en het kind, vanaf de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar
  • het kind vanaf de leeftijd van 18 jaar
Procedure

De erkenner moet zich samen met de personen van wie de toestemming vereist is, aanmelden bij de Burgerlijke Stand (opgelet: enkel na afspraak!).

De Burgerlijke Stand maakt een erkenningsakte op.

Familienaam van het kind ?

         - Bij erkenning vóór de geboorte: de familienaam wordt bepaald op het ogenblik van de    geboorteaangifte

         -  Bij erkenning nà de geboorte behoudt het kind zijn naam of kan de naam eventueel naar die van de erkenner gewijzigd worden.

 

 

Wat Meebrengen
  • de identiteitskaart/paspoort/verblijfskaart van alle betrokkenen.

Bij erkenning voor de geboorte:

  • attest van de dokter met voorziene bevallingsdatum

Bij erkenning bij aangifte geboorte of er na:

  • een recente geboorteakte van het te erkennen kind, indien niet in Oudenaarde geboren

Indien ouders niet in België geboren zijn, gelieve telefonisch contact op te nemen 055/335113 (geboorteakte meebrengen, gelegaliseerd en vertaald in het Nederlands )

Uitzonderingen

Niet-Belgen raden wij aan vooraf contact op te nemen met de Burgerlijke Stand in verband met voor te leggen documenten.

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek - Personenrecht