TICKETS

Voor de voorstellingen in de maandEN NOVEmber en december kan u reserveren vanaf 17 OKTOBER 2020 om 10u.
Meer info: zie TIckets

Het najaar in De Woeker?

 

We bekijken het van maand tot maand.

Voor de vakantie waren we nog hoopvol om een vrij normaal verloop van het Woekernajaar te kunnen organiseren. De maatregelen tegen het bestrijden van het Coronavirus kenden toen immers een stelselmatige versoepeling.

Tijdens de vakantie incasseerden we echter ontnuchterend nieuws; zorgwekkend stijgende cijfers over de Covid 19-besmettingen, noopten de Nationale Veiligheidsraad om een deel van de verplichte richtlijnen opnieuw te verstrengen.

 

Wat betekent dit voor De Woeker?

De Woeker is een theaterzaal met een permanente werking. Daarin verschillen we wezenlijk van tijdelijke evenementen. Zo kunnen we wel degelijk voorstellingen organiseren, maar moeten we ons aan de publieksbeperking van 200 toeschouwers houden. Na toepassing van de afstandsregels, komen we uiteindelijk maar in de buurt van een 70-tal te verkopen plaatsen per voorstelling. We hebben daarvoor gerekend op een meerderheid van bezoekers die als koppel komt.

We stappen af van het vroegboektarief van -10%; alle andere kortingen blijven echter geldig.

Minder inkomsten, maar wél cultuur, luidt het motto. Dus gaan we het trachten waar te maken op die manier.

We starten voorlopig alleen maar met de reservaties voor de programmatie van de maand september en dan nog enkel via e-mail! Voor oktober geven we nu al een nieuwe datum mee en voor de rest van het najaar van 2020 wachten we af en communiceren we uiteraard opnieuw te gepasten tijde. Zoals het nu is, per twee maand.

Met de gezelschappen die optreden in september bereikten we een akkoord om twee opvoeringen op een avond te voorzien: om 18u en om 21u. Dit streven we voor oktober ook na, maar zekerheid hebben we daar nog niet over.

Blijf onze communicatie op de voet volgen op de site, via de e-brief en in de pers!

 

Reserveren:

U kan enkel reserveren via mail naar cc.de.woeker@oudenaarde.be. U geeft aan naar welke voorstelling u wilt komen en naar welke opvoering: die van 18 u of 21 u; u laat ons ook weten hoeveel personen van dezelfde bubbel u vergezellen.

Per bubbel hebben wij de volgende gegevens nodig van minstens één persoon: naam, adres, mail , telefoonnummer.

Wij leggen dan de puzzel van de inname van de zitjes met inachtneming van de afstandsregels. Vergeet niet: alle toeschouwers moeten ook een mondmasker dragen.

U krijgt zo snel mogelijk een antwoord op uw mail met de nodige richtlijnen voor de betaling, maar ook voor het praktische verloop van de voorstelling(en) van uw keuze.

Voor de voorstellingen in de maand september kan u reserveren vanaf 5 september 2020 om 10u.

Voor de voorstellingen in de maand oktober kan u reserveren vanaf 19 september 2020 om 10u.

 

Wat als?

U zal begrijpen dat er nog heel veel onzekerheid blijft bestaan. Niet alleen voor wat betreft een versoepeling of verstrenging van maatregelen, maar evenzeer over de haalbaarheid van en de belangstelling voor een tweede opvoering op één avond.

Bij gebrek aan belangstelling, behouden wij ons het recht voor om ons alsnog te beperken tot één voorstelling per avond, op het gewone uur dan,  met name 20.30 uur.

In andere, nu nog onvoorziene omstandigheden, zijn wij misschien genoodzaakt om een productie opnieuw helemaal te annuleren.

Wij communiceren daarom veelvuldig en in eerste instantie rechtstreeks naar de Woekerklanten die reeds reserveerden.

 

Dank voor uw begrip!

Schepen van cultuur Stefaan Vercamer & het Woekerteam

 

DE WOEKER INFO

Contact en praktische info

Cultureel nieuws

Nieuwsbrieven, nieuwsberichten & inschrijven

OK Swaree

Met een hart voor een toegankelijk sociaal-cultureel leven in Oudenaarde

Na een lange pauze, kijken wij er enorm naar uit om jullie allen opnieuw te verwelkomen op onze OK-swaree op donderdag 15 oktober 2020!

Het wordt een blij weerzien!

In samenwerking met CC De Woeker beiden we jullie een programma aan in het kader van dag van de armoede.

 

Met 'Het Kind in Ons' brengt Tamara Rosseel (dochter van Mong van de Vieze Gasten) een antivirusprogramma vol liedjes en verhalen met als oproep: 'Verspreid Solidariteit'.

Aanbod

Programma najaar 2020

Lokalen huren

De Woeker, De Brandwoeker en Repetitiekot

TICKETS

Tickets voor het najaar 2020

Te gast

Externe organisatoren te gast in CC De Woeker